لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۴۳

مقررات منع آمد و شد در يکی از شهرهای کوچک فرانسه بمورد اجرا گذارده شد


درفرانسه، جهت متوقف ساختن آشوب های اين کشورکه نزديک به دوهفته ازآن می گذرد، برای نخستين باردريکی ازشهرهای کوچک شمالی فرانسه مقررات منع رفت وآمد شبانه به مورد اجرا گذارده شده است.

آشوب ها عمدتا به وسيله جوانان مسلمان دارای تبارآفريقای شمالی دامن زده می شود. مقامات شهر امْ يَنْ علاوه بر برقراری مقررات منع رفت وآمد شبانه، برای جلوگيری ازتوليد حريق و به آتش کشيدن اتومبيل ها ازسوی آشوبگران، فروش بنزين را به نوجوانان ممنوع اعلام کرده اند.

دولت فرانسه روز سه شنبه درمناطق آشوب زده کشورحالت فوق العاده اعلام کرد وبه مقامات محلی اختيار برقراری مقررات منع رفت وآمد را داد.

دومينيک دو ويلپن نخست وزيرفرانسه روز سه شنبه درجلسه فوق العاده پارلمان اين کشور شماری ازاقدامات را برای بذل توجه نسبت به برخی از مسائل اعلام کرد که بسياری ازفرانسويان آن ها را باعث آشوب ها دانسته اند.

بيکاری جوانان، مدارس نامطلوب و اِعمال تبعيض، از زمره اين مسائل است.

آشوب های فرانسه دراواخرماه گذشته وهنگامی آغازشد که دو نوجوان مسلمان که ازبيم پليس دريک کارخانه برق درحومه پاريس مخفی شده بودند، براثر برق گرفتگی جان خود را ازدست دادند. درجريان آشوب ها، تاکنون يک نفرکشته شده وصدها ساختمان ويران گرديده است.

XS
SM
MD
LG