لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۰۰

تقاضای صليب سرخ از آمريکا برای دسترسی به همه اعضای بازداشتی القاعده


صليب سرخ بين المللی ازآمريکا خواسته است به اين سازمان اجازه دهد به کليه اعضای مظنون القاعده، ازجمله افرادی که گزارش شده است در زندان های سری دربازداشت به سرمی برند، دسترسی داشته باشد.

آنتونلا نوتاری سخنگوی صليب سرخ روزپنجشنبه اظهارداشت اين سازمان نگران سرنوشت زندانيان است.

روزنامه واشنگتن پست وشبکه تلويزيونی ان بی سی روزچهارشنبه گزارش دادند که سازمان سيا اعضای مظنون ارشد القاعده را درنقاطی درخارج ازآمريکا دربازداشت دارد. درگزارش های اين دو رسانه خبری آمده است بيش ازيکصد زندانی درتاسيساتی مستقر درحداقل دوکشور اروپای شرقی وهمچنين درتايلند وچند نقطه ديگرمورد بازجوئی قرارگرفته اند.

تايلند وبسياری ازکشورهای اروپای شرقی وجود هرگونه مراکز بازداشت سری را دراين کشورها تکذيب کرده اند.

سخنگوی اتحاديه اروپا اظهارداشت اتحاديه نسبت به وجود زندان هائی که درگزارش ها به آن ها اشاره شده است واين که آيا اين زندان ها قوانين اتحاديه اروپا را درارتباط با حقوق بشرنقض می کنند يا نه، تحقيق خواهد کرد.

وزارت امورخارجه آمريکا می گويد تقاضائی برای همکاری با اين تحقيقات دريافت نداشته است.

XS
SM
MD
LG