لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۶:۳۹

Editorial: Labor Conditions in Burma


سازمان بين المللی کار ، وابسته به سازمان ملل متحد ، اخيرا ضمن گزارشی به تشريح حرکت سازمان يافته دولت برمه ، بمنظور ايجاد ارعاب در ميان صفوف کارگران ، پرداخته است. دولت برنامه سازماندهی تظاهراتی را عليه سازمان بين المللی کار بر عهده گرفته است و قصد دولت را برای کناره گيری از سازمان اعلام کرده است و از پذيرفتن در خواست انجام تحقيق در مورد تهديد به قتل « ريچارد – هُورسی » مامور رابط سازمان بين المللی کار خود داری کرده است.

يکی از نامه هائی که بعنوان آقای «هُورسی» نوشته شده است می گويد: «سر تو از بدنت جدا خواهد شد و مردم ما ترا قطعه قطعه و مسموم خواهند کرد»

بنابر گزارشهای خبری ... شورای نظامی حاکم بر برمه ، به سرکوبی کارگران بخصوص کارگرانی که با سازمان بين المللی کار تماس می گيرند، پرداخته است.

يکی از فعالان کارگری ، که با فدراسيون اتحاديه های کارگری همکاری دارد بنام « کو- کو- نانگ » به يکی از خبرنگاران گفته است که مقامات 10 نفر را دستگير کرده اند ، چون مدرک بيگاری و کار اجباری را برای مقامات سازمان بين المللی کار ، ارسال داشته اند.

« سو- سو- نووای» يکی از اعضاء اتحاديه های کارگران برمه ، به 18 ماه زندان محکوم شده است. علت محکوميت اين بانو اين است که مقامات محلی را بدليل کار اجباری به دادگاه کشانده است.

« کو- کو- نانگ » دبير انجمن زندانيان سياسی برمه می گويد: هيچ ترديدی نيست که مقامات ميخواستند خانم « سو- سو- نووای » را بدليل شهامت خود تنبيه کنند و به اين وسيله ، ساير روستائيان را نيز در مورد کار اجباری وادار به سکوت کنند.

تازه ترين گزارش وزارت امور خارجه آمريکا در مورد حقوق بشر می گويد: « دولت برمه تشکيل اتحاديه های کارگری را مجاز نمی شمارد و در نتيجه کارگران حق ندارند برای استيفای حقوق حقه خود ، به هيئت اجتماع به سازماندهی و ايجاد تشکيلات کارگری بپردارند. گزارش وزارت امور خارجه آمريکا می افزايد: « در برمه ، بيگاری و کار اجباری ، بعنوان يک مساله بزرگ اخلاقی و اجتماعی بخصوص در ميان گروهای اقليّت امری بسيار متداول است.»

خانم « پالا- دوبريانسکی» معاون وزارت امور خارجه آمريکا می گويد آمريکا به کمکهای خود به مردم برمه ، در تلاش خويش برای رسيدن بحّق خود ادامه خواهد داد.

خانم « دوبريانسکی» می گويد: « ما بايد جهان را متقاعد سازيم تا در برابر شورای حاکم نظامی برمه ، محکم بايستد، و به همه مردم جهان يادآوری کنيم که بدانند در برمه دقيقا چه ميگذرد.»

« شان مک کورمک »سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گويد: «آمريکا ، سازمان بين المللی کار را بدليل کمکهای خود برای ريشه کن سازی کار اجباری مورد تجليل قرار ميدهد و تداوم تخلفات حقوق بشری و آزاديهای بنيادی مردم برمه را از طرف حکومت برمه ، محکوم ميسازد.»

XS
SM
MD
LG