لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۴:۴۲

اعتراض صدها تن از مردم سوريه به قطعنامه شورای امنيت درباره ترور رفيق حريری


صدها تن ازمردم سوريه دراعتراض به قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد که خواستار همکاری دولت سوريه با تحقيقات مربوط به ترور رفيق الحريری نخست وزير پيشين لبنان شده است، دست به تظاهرات وراه پيمائی زدند. تظاهرکنندگان با راه پيمائی درنزديکی سفارت آمريکا در دمشق، قطعنامه شورای امنيت را مورد انتقاد قراردادند.

قطعنامه هشدارداده است درصورت عدم همکاری سوريه با تحقيقات جاری، اقداماتی را عليه اين کشوربه مورد اجرا خواهد گذارد، اما اين اقدامات را مشخص نکرده است. تحقيقگران سازمان ملل متحد ازعدم دسترسی به مقامات بلندپايه سوری واسناد اين کشورابراز نارضايتی کرده اند.

درهمين حال دتلف مليس رئيس تيم تحقيقگران سازمان ملل متحد برای ادامه تحقيقات خود به بيروت بازگشت. انجام تحقيقات تا پانزدهم دسامبرتمديد شده است.

آقای مليس درگزارش مقدماتی خود مقامات سوری ولبنانی را به طورضمنی به ترورآقای حريری مرتبط اعلام کرده است. اما دولت سوريه اين نتيجه گيری را مردود دانسته است وبه نوبه خود تحقيقاتی را آغازکرده است.

XS
SM
MD
LG