لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۵۴

حمايت آمريکا وفرانسه ازقطعنامه سازمان ملل متحد درمورد سوريه


آمريکا وفرانسه ازقطعنامه سازمان ملل متحد درمورد وادارساختن سوريه به همکاری با تحقيقات سازمان ملل نسبت به ترور رفيق الحريری نخست وزيرپيشين لبنان حمايت کرده اند.

جان بولتون سفيرآمريکا درسازمان ملل متحد خواستارهمکاری فوری سوريه وپايان دادن به هرگونه کارشکنی واقدامات ناقص شده است. مقامات فرانسه نيزخواستارهمکاری بيشترسوريه شده اند.

درهمين حال هزاران تن ازشهروندان سوريه روزدوشنبه درخيابان های دمشق وبرخی ديگرازشهرهای سوريه دست به تظاهرات زدند ونسبت به گزارش سازمان ملل متحد که مقامات سوری را به ترور رفيق الحريری نخست وزيرپيشين لبنان ربط داده است، اعتراض کردند. تظاهرکنندگان درحالی که پرچم های سوريه را تکان می دادند، خيابان های دمشق را به اشغال خود درآورده بودند.

تظاهرات که مورد حمايت دولت قرارداشت، يک روزپيش ازتشکيل جلسه شورای امنيت برای بررسی گزارش تحقيقاتی سازمان ملل متحد درباره ترورماه فوريه آقای حريری برگزار شد. وزارت امورخارجه آمريکا ابرازاميدواری کرده است که شورای امنيت برای بررسی موضوع سوريه، روزدوشنبه آينده جلسه ای درسطح وزيران کشورهای عضوشورا برگزارکند. شورای امنيت درجلسه هفته آينده ممکن است توجه خود را متمرکزبر اِعمال تحريم هائی عليه سوريه کند.

XS
SM
MD
LG