لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۰۱

گزارش سازمان ملل مبنی بر دخالت دولتهای سوريه و لبنان در ترور رفيق حريری


درگزارش سازمان ملل متحد درباره ترور رفيق الحريری نخست وزيرپيشين لبنان، به دلايلی درمورد مداخله هردوکشورسوريه ولبنان دراين تروراشاره شده است.

درگزارش سازمان ملل متحد به " مجموعه دلايلی" حاکی از مداخله هردوکشورسوريه ولبنان اشاره شده است. گزارش ۵۰ صفحه ای سازمان ملل متحد روزپنجشنبه درپايان تحقيقات چهارماهه دتلف مهليس Detlev Mehlis تحقيقگرسازمان ملل درباره ترورماه فوريه گذشته آقای حريری منتشرشد.

درهمين حال ديپلمات های آمريکا وفرانسه ارائه قطعنامه های جديدی را عليه سوريه به شورای امنيت سازمان ملل متحد آغازکرده اند.

پليس لبنان ونيروهای ارتش اين کشور درآستانه انتشارگزارش سازمان ملل متحد، تدابيرامنيتی را درلبنان افزايش داده اند.

ترورآقای حريری، تظاهرات گسترده ای را درلبنان به همراه آورد وسوريه را وادارساخت که نيروهای خود را ازلبنان خارج سازد وبه حدود 30 سال حضورنظامی خود درلبنان پايان دهد.

XS
SM
MD
LG