لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۰۷

تاخير مسافرت رسمی وزير خارجه ايران به عربستان سعودی


منوچهرمتکی وزيرامورخارجه ايران ديدارخود را ازعربستان سعودی که بخشی ازسفراو به کشورهای عربی حوزه خليج فارس بود به عهده تعويق انداخت.

منظورازاين سفر، کسب حمايت برای برنامه بحث انگيزاتمی ايران است.

قراربود آقای متکی روزچهارشنبه در جده با همتای سعودی خود اميرسعود الفيصل ديدار وگفتگوکند. اما آقای متکی به جای سفربه جده، درپايان گفتگوهای خود درعمان عازم امارات متحده عربی شد.

مقامات ايرانی وسعودی گفتند علت تعويق سفر، اختلاف دربرنامه های وزيران امورخارجه دوکشوربوده است وآن ها درآينده با يکديگر ديدارخواهند کرد.

مقامات ايرانی وسعودی گزارش های مربوط به ايجاد تنش ميان دوکشور را به خاطرجنگ درعراق تکذيب کردند.

وزيرامورخارجه عربستان سعودی نسبت به ادعاهای مربوط به مداخله ايران درامورعراق، ازجمله اعزام افراد وارسال پول واسلحه به عراق، ابرازنگرانی کرده است. ايران اين ادعا ها را تکذيب کرده است.

XS
SM
MD
LG