لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۱۳

Editorial: Strategy on War on Terror


پرزيدنت جورج- دبليو- بوش ، رئيس جمهوری آمريکا ميگويد: جنگ با ترور نوع جديد جنگ دوران ما است و بنابراين استراتژی لازم برای ورود به اين ميدان نيز بايد الزاماً استراتژی متفاوتی نسبت به گذشته باشد، رئيس جمهوری آمريکا ميگويد: « وضع دنيا امروز طوری شده است که دشمنان ديگر پشت مرزها صف بندی نمی کنند ، و کشتی های جنگی نيز برای مصاف به وسط امواج درياها نميروند ، بلکه کاری که دشمن امروز ميکند اينست که خود را با مردم معمولی در هم می آميزد و پس از آن ، در فرصت مقتضی حمله ميکند و سپس، به پشت سايه ها و درون نهانگاه ها ميگريزد.»

پرزيدنت بوش ميگويد: پس از حوادث يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ ، آمريکا يک استراتژی ۳ لبه ای برای حفاظت از مردم آمريکا اتخاذ کرده است.

پرزيدنت بوش ميگويد: « در وهله اول ما از خاک خودمان دفاع می کنيم و برای حصول به مقصود نيز به تحکيم قابليت های اطلاعاتی خود پرداخته ايم... ما حدود ۸۰۰ هزار نفر را بعنوان مراقبان و مدافعان صف اوّل دفاع آموزش داده ايم و اقدامات دامنه داری بمنظور حفاظت از شهرها ، مرزها و تاسيسات زير بنايی خود بعمل آورده ايم.»

پرزيدنت بوش می افزايد: « ما جنگ را به خانه دشمن برده ايم و شبکه های مالی سلولهای تروريستی شبکه های دشمن را در ايالات کاليفرنيا، ارگان، و ايلی نوی و نيوجرزی و ويرجينا و ساير نقاط متلاشی کرده ايم.»

پرزيدنت بوش ، رئيس جمهوری آمريکا ميگويد: بخش دوم استراتژی ما درک اين نکته است که در جامعه ای آزاد ، دفاع از هر خطر و هر حمله ای غير ممکن است. پرزيدنت بوش ميگويد: « تنها راه دفاع از شهروندان ما در محل زندگی ما ، اينست که بدنبال تروريستها در محّل زندگی خود آنها برويم ، گرچه اين نکته ممکن است توضيح واضحات باشد ، اما ذکر اين واقعيت لازم است که اگر استراتژی شما چنان باشد که تروريستها را در همان کاشانه خود به فرار و دفاع از جان خود مجبور کنيد ، در اين صورت وقت و فرصت ، و توان لازم برای تروريستها باقی نمی ماند که برای حمله به آمريکا و جهان متمدن به کار آموزش و تسليحات و طرح ريزی ، سازمان دهی و تشکيلات دهی و امثال آن بپردازند. از اين رو آمريکا در سراسر جهان در تعقيب اين تروريستهاست.»

پرزيدنت بوش می افزايد: « آمريکا در انجام اين عمل مصمّم ، قاطع و خستگی ناپذير است و آنقدر به کار خود ادامه ميدهد که دشمن ديگر جايی برای گريز و پناهندگی نداشته باشد.» پرزيدنت بوش ميگويد: بخش ديگر استراتژی ما ، گسترش اميد در سراسر خاورميانه بزرگ است. رئيس جمهوری آمريکا می گويد: « در نهايت امر برای مضمحل ساختن تروريستها لازم است ايدئولوژی و مکتب ديگری در مقابل مکتب نفرت پراکنی آنها عرضه شود. بنابراين يکی از بخشهای کليدی استراتژی ما گسترش آزادی ست.» پرزيدنت بوش ميگويد: تاريخ به ما آموخته است که ملل آزاد مللی صلح جو هستند و کشورها و جوامعی که دارای نظامهای دموکراتيک هستند با همسايگان خود وارد جنگ نميشوند، بنابراين با پيشبرد آرمان آزادی و آزاديخواهی در خاورميانه ما از يکطرف اميد را برای ميليونها مردم و از طرف ديگر امنيت را برای مردم خود ما به ارمغان می آوريم.»

پرزيدنت بوش ميگويد: آمريکا و متحّدان آمريکا شالوده صلح را برای نسلهای آينده پی ريزی می کنند.

XS
SM
MD
LG