لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۱۳

مراسم ادای سوگند جان رابرتس، رئيس ديوان عا لی آمريکا


جان رابرتس قاضی محافظه کاردادگاه پژوهش آمريکا چند ساعت پس ازآن که صلاحيت اومورد تاييد سنای آمريکا قرارگرفت، به عنوان رئيس جديد ديوان عالی آمريکا سوگند ياد کرد. آقای رابرتس روزپنجشنبه طی مراسمی درکاخ سفيد سوگند ياد کرد و قول داد به عنوان رئيس ديوان عالی آنچه را که درتوان دارد در راه اجرای وظايف خود به کاربرد.

پرزيدنت بوش طی سخنانی آقای رابرتس را مردی درستکار، عميقا متواضع ودارای نبوغ واستعدادی فوق العاده ناميد.

سناتورهای آمريکا روزپنجشنبه با اکثريت ۷۸ رای موافق دربرابر ۲۲ رای مخالف، انتصاب جان رابرتس را به عنوان رئيس ديوان عالی آمريکا مورد تاييد قراردادند.

بسياری ازسناتورهای دمکرات نيزبه اکثريت جمهوری خواه پيوستند و به آقای رابرتس رای موافق دادند.

جان رابرتس جانشين ويليام رنکويست رئيس فقيد ديوان عالی آمريکا می شود که اخيرا درگذشت.

مدت خدمت قضات ديوان عالی آمريکا مادام العمراست. اين به معنای آن است که آقای رابرتس که ۵۰ سال دارد، به شرط حيات تا چندين دهه رياست ديوان عالی را برعهده خواهد داشت وبه مسائل اجتماعی- سياسی آمريکا از زاويه قانونی آن شکل خواهد بخشيد.

XS
SM
MD
LG