لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۱۴

پيش بينی سازمان هوا شناسی آمريکا پيرامون شدت توفان دريائی ريتا


سازمان ملی هواشناسی آمريکا می گويد ازشدت توفان دريائی " ريتا " کاسته شده است، اما هنگام ورود به ساحل همچنان توفان خطرناکی به شمارخواهد رفت.

کارشناسان هواشناسی هشدارمی دهند توفان دريائی " ريتا " که هم اکنون سرعت بادهای آن ۲۳۰ کيلومتر درساعت است وشدت آن ازدرجه پنج به توفان درجه چهارکاهش يافته است، هنگام ورود به مناطق ساحلی خليج مکزيک ممکن است بارديگرشدت يابد.

پيش بينی می شود توفان ريتا که هم اکنون به سوی شهرهای ساحلی ايالت تگزاس درحرکت است، درشامگاه روزجمعه و يا درنخستين ساعت های روزشنبه به مناطق ساحلی برسد. جاده های ايالت تگزاس هم اکنون مملواز صدها هزار رانندگانی است که درحال فرار از گلوستون Galveston ، هيوستون و سايرشهرهائی هستند که پيش بينی می شود درمسيرتوفان قرارخواهند گرفت.

توفان دريائی ريتا اينک به سوی غرب وشمال غربی آمريکا پيش می رود واين احتمال را به وجود آورده است که ايالت لوئيزيانا را نيزکه شهرهای آن همچنان درحال سربرآوردن از ويرانگری های توفان دريائی کاترينا هستند، بارديگردرهم بکوبد. ريزش باران ازهم اکنون درشهرنيواورلئان آغاز شده است ومقامات مسئول هشدارمی دهند اگر ريتا باران وتوفان شديدی را به همراه داشته باشد، نيواورلئان را بارديگر سيلاب فرا خواهد گرفت.

کتلين بلنکو Kathleen Blanco فرماندارايالت لوئيزيانا ازافرادی که درمناطق ساحلی زندگی می کنند، خواسته است خانه های خود را ترک گويند.

XS
SM
MD
LG