لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۲۷

انتخاب مجدد خانم مرکل به رهبری پارلمانی حزب دمکرات مسيحی آلمان


دمکرات های مسيحی آلمان خانم آنگلا مرکل Angela Merkel را بارديگربه عنوان رهبر گروه پارلمانی خود انتخاب کردند. مقامات حزب دمکرات مسيحی آلمان می گويند خانم مرکل بيش از۸۰ درصد حمايت حزب را کسب کرده است.

دمکرات های مسيحی آلمان درانتخابات فراکسيون پارلمانی آلمان در روز سه شنبه که به ميزان زيادی به عنوان نمايشی ازاعتماد تلقی گرديد، با کسب ۳ کرسی اضافی درمجلس نمايندگان، گرهارد شرودر صدراعظم آلمان را درتنگنا قراردادند.

مجلس نمايندگان آلمان ۵۹۸ کرسی دارد. هيچ يک ازدوحزب عمده آلمان نتوانستند در انتخابات روزيکشنبه به اکثريت قاطع دست يابند وهنوز روشن نيست کدام يک از دوحزب، حکومت جديد آلمان را تشکيل خواهد داد. خانم مرکل وآقای شرودر هردو ادعا می کنند که انتخابات اخير، حق تشکيل دولت را ازآن حزب متبوع ايشان ساخته است.

نمايندگان دوحزب عمده آلمان قصد دارند برای گفتگو پيرامون تشکيل يک دولت ائتلافی، روزپنجشنبه با يکديگر ديدارکنند. آقای شرودر می گويد گفتگوها بی قيد وشرط است وتنها جنبه آزمايشی دارد.

XS
SM
MD
LG