لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۳:۲۹

EDITORIAL: U.N. DEMOCRACY FUND


يکسال پيش، پرزيدنت جرج-دابليو- بوش، رئيس جمهوری آمريکا، پيشنهاد بسيار جالبی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ارائه کرد.

پرزيدنت بوش گفت، چون اعتقاد من اينست که پيشرفت بسوی آزادی تنها راه ايجاد جهانی بهتر و امن تر است، اينست که پيشنهاد می کنم صندوقی بنام "صندوق دموکراسي" در سازمان ملل متحد تأسيس شود. صندوق دموکراسی سازمان ملل متحد اکنون تأسيس شده است، و ايالات متحده آمريکا نيز، من باب مقدّمه، مبلغ ده ميليون دلار به صندوق اهداء کرده است.

حدود سی کشور ديگر نيز، از جمله بريتانيا، آلمان، جمهوری چک، پرتغال، مجارستان، اسرائيل و هندوستان نيز، برای اهداء کمکهای مالی، تعهّد سپرده اند. پرزيدنت بوش، رئيس جمهوری آمريکا می گويد، آنچه که قابل توجه است، اينست که هندوستان، بزرگترين دموکراسی جهان، بحق، تعهد سپرده است به صندوق کمکهای مالی هديه کند.

پرزيدنت بوش می افزايد، هند، با پذيرش تعهّد پرداخت مبلغ ده ميليون دلار به صندوق دموکراسي، نقش رهبری را در جهت تحول ساير کشورها به جوامعی دموکراتيک، بر عهده گرفته است. پرزيدنت بوش، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت، کار ساختن و پرداختن دموکراسي، منحصر به انجام انتخابات نيست.

پرزيدنت بوش می گويد «لازمه ايجاد دموکراسي، ساختن و پرورش نهادهای تغذيه کننده آزادی است. البته دموکراسي، در کشورهای گوناگون، اشکال گوناگونی دارد، با اينهمه همه جوامع دموکراتيک، دارای وجوه اشتراک معينی هستند. مثلا ً ملل دموکراتيک از حکومت قانون پيروی می کنند، برای کشور و حکومت و قدرت و اختيارات آن محدوديت قائل می شوند و زنان و اقليت ها را نيز، بعنوان شهروندان کامل خود با حفظ همه حقوق خويش، مساوی با مردان تلقی می کنند.»

پرزيدنت بوش می گويد« کشورهای دموکراتيک، مالکيت خصوصی و حريم اموال مردم را محترم می شمارند و برای حق آزادی بيان و آزادی مذهب، ارج و احترام قائلند. ملل آزاد، روزبروز بر نيرو و توانمندی خود می افزايند چون استعدادها و نيروی خلاقه و ابداعات مردم خود را تشويق می کنند. علاوه بر اين ملل دموکراتيک به استقرار و توسعه صلح کمک می کنند چون در حالت صلح و ثبات است که غنچه عظمت، بزرگی و دست آوردهای جديد بشری می شکفد. و چون ملل بزرگ، عظمت خود را نه در تصرف خاک ديگران و همسايگان و نه در کشورگشايی بلکه در دست آوردهای شهروندان خويش جستجو می کنند.»

پرزيدنت بوش می گويد، کشورهای دموکراتيک عضو سازمان ملل متحد می توانند از طريق "صندوق دموکراسي" به ديگران نيز کمک کنند. رئيس جمهوری آمريکا می گويد، منافع همه ملتها اقتضا می کند که "صندوق دموکراسي" در هدف خود کامياب باشد و هر ملت آزادی نيز وظيفه دارد آرمان آزادی خواهی را به پيش براند.

XS
SM
MD
LG