لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۸:۳۱

اسرائيل مرز اصلی بين نوارغزه و مصر را بست


اسرائيل ازچند روز پيش آن که ارتش اين کشور کار خروج از نوارغزه را طبق برنامه به پايان برد، مرز اصلی بين نوارغزه و مصر را بسته است.

مقامات نظامی اسرائيل روز پنجشنبه اظهار داشتند مرز رفح به مدت حدود شش ماه و تا زمانی که بازسازی نوارغزه دردست انجام است، بسته خواهد بود.

فلسطينيان درطول اين مدت بايد گذرگاه جديدی را مورد استفاده قرار دهند که اسرائيل در محل تلاقی مرزهای نوارغزه، مصر و اسرائيل احداث کرده است.

مقامات فلسطينی با انتقاد از اين طرح، گفتند که در اين مورد با طرف فلسطينی هماهنگی نشده است.

در رويدادی ديگر، مقامات فلسطينی گفتند نيروهای اسرائيل درنزديکی يک شهرک يهودی نشين که اکنون تخليه شده است وفاصله چندانی با گذرگاه رفح ندارد، يک مرد فلسطينی را به ضرب گلوله ازپای درآوردند ونوجوانی را مجروح کردند.

اسرائيل می گويد انتظاردارد تا روز پنجشنبه آينده آخرين نفرات نيروهای اين کشورنوارغزه را ترک گويند. ديوان عالی اسرائيل روزپنجشنبه رای داد کنيسه ای که درمجاورت شهرک های برچيده شده يهودی نشين احداث شده بود، قابل تخريب است وبا اين رأی، مساله ای را که می توانست به صورت مانعی درآيد، فيصله داد.

XS
SM
MD
LG