لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۲:۴۱

Editorial: Chirac Warns Iran


ژاک شيراک، رئيس جمهوری فرانسه با لحن تندی از ايران خواسته است، فرآوری و غنی سازی اورانيوم را متوقف کند .... و پيشنهادهای اروپا را که متضمن مشوقهای معينی در قبال توقف دائمی غنی سازی است بپذيرد.

از اورانيوم غنی شده هم می توان به منظور توليد الکتريسيته و هم توليد سلاح اتمی استفاده کرد.

دولت آمريکا و ساير دول معتقدند که ايران، زير پوشش برنامه به ظاهر غير نظامی خود، در باطن، مخفيانه در صدد توليد سلاحهای اتمی است.

ژاک شيراک، رئيس جمهوری فرانسه می گويد، من از دولت ايران دعوت می کنم، راه همکاری و اعتمادسازی را در پيش گيرد ... پيشنهاد اروپا را به دقت مورد مطالعه قرار دهد ... و تعهد خود را در مورد تعليق فعاليتهای مربوط به توليد مواد شکافتنی تجديد کند.

رئيس جمهوری فرانسه می گويد، ما از روح مسئوليت پذيری ايران می خواهيم همکاری و اعتماد را بازگرداند، چون، در غير اينصورت، شورای امنيت سازمان ملل متحد چاره ای نخواهد داشت، جز اينکه راه رسيدگی به اين مسئله را در پيش گيرد.

در ماه اوت، ايران با نقض تعهد خود و شکستن عهدی که در سال 2004 با بريتانيا، فرانسه، و آلمان بسته بود، فعاليت تأسيسات فرآوری خود را در اصفهان، تجديد کرد.

علاوه بر اين، ايران پيشنهاد توقف ابدی غنی سازی اتمی را در قبال مشوقهای اقتصادی و ساير مشوقهای اروپا رد کرد.

شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا می گويد، پرزيدنت شيراک، رئيس جمهوری فرانسه، آنچه را که در ملاء عام بر زبان آورد، همان بود که بطور خصوصی به مقامات ايران می گفت.

سخنگو می گويد:" علاوه بر اين، مقامات فرانسوی، علناً در موارد ديگری نيز سخن گفته اند، به اين معنا که نمی توان اجازه داد که مقامات ايران زير لفافه برنامه اتمی غير نظامی، به توليد سلاحهای اتمی بپردازند...."

سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا می افزايد:" ما از فعاليتهای سه کشور اروپايی برای حل و فصل اين مسائل با ايران، حمايت

می کنيم. ما ايران را تشويق می کنيم که نه تنها با سه کشور اروپايی وارد مذاکره و مراوده شود، بلکه پيشنهادی را که ارائه شده است، بپذيرد."

آقای مک کورمک می گويد، فهرست عريض و طويلی حاوی مسائل حل نشده برنامه اتمی ايران وجود دارد که از طرف سازمان با ايران در ميان نهاده شده است.

قرار است سازمان بين المللی انرژی اتمی گزارش خود را در روز سوم ماه سپتامبر انتشار دهد.

سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا می گويد، با بی صبری در انتظار دريافت اين گزارش هستيم.

XS
SM
MD
LG