لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۴:۰۳

بمب سازحماس ميگويدخروج اسرائيل از غزه پيروزی پيکارجويان فلسطينی است


يک رهبر فراری تحت تعقيب از گروه ستيزه گر فلسطينی حماس با ظاهر شدن در يک نوار ويديوئی خروج اسرائيل از نوار غزه را يک پيروزی برای ستيزه گران فلسطينی ناميد و عهدکرده است تا نابودی اسرائيل به حملات عليه دولت يهودی ادامه دهد.

خبرگزاريهای غربی در غزه امروز کپی های اين نوار را دريافت کردند که صورت مردی را در سايه نشان ميدهد که خود را محمد ديف، بمب ساز فراری تحت تعقيب معرفی ميکند. وی از فلسطينيان خواسته است به مبارزه مسلّحانه خود عليه اسرائيل تا محو دولت يهودی ادامه دهند. او همچنين به حکومت خودمختار فلسطينی هشدار داده است سعی نکند گروههای پيکارجو را خلع سلاح کند.

گفته ميشود وی که در فهرست افراد تحت تعقيب اسرائيل در رديف های اول قرار دارد در يک رشته بمب گذاريهای انتحاری منجر به کشته شدن چندين اسرائيلی دست داشته و دست کم دو بار از اقدام اسرائيل برای ترور او جان بدر برده است.

مقامات اسرائيلی ميگويند نوار سخنان وی، تاکيدی بر ضرورت سرکوبی ستيزه گران توسط حکومت خودمختار فلسطينی است.

مقامات فلسطينی گفته اند برغم اظهارات منعکس در نوار، حماس به آتش بس شش ماهه پای بند است.

XS
SM
MD
LG