لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۸:۵۸

ايران همچنان به ادامه تبديل سازی اورانيوم در اصفهان پای بند است


ايران می گويد روند تبديل سازی اورانيوم را تا هفته آينده درتاسيسات اتمی خود دراصفهان ازسرخواهد گرفت.

اين درحالی است که اتحاديه اروپا به ايران هشدارداده وخواسته است ازچنين اقدامی خودداری کند.

ايران پيشترابرازاميدواری کرده بود که تبديل اورانيوم خام به گاز را که مرحله اوليه غنی سازی اورانيوم به شمارمی رود، روزگذشته ازسرگيرد. تاخيردراين کار، ظاهرا کوششی ازسوی مقامات ايرانی درجهت آن بوده است که به سازمان بين المللی انرژی اتمی فرصت داده شود تا دستگاه ها وابزارنظارت خود را درتاسيسات اتمی اصفهان مستقرکند.

حسن روحانی رئيس هيات مذاکره کننده ايرانی با اتحاديه اروپا روزچهارشنبه هشدارداد که مقامات اتحاديه متوسل به " تهديدهائی غيرقابل قبول" شده اند.

وزيران امورخارجه بريتانيا، فرانسه وآلمان روز سه شنبه گذشته با امضای نامه مشترکی، هشداردادند اگرايران به تعهدات سابق خود درقبال اتحاديه اروپا درمورد تعليق روند تبديل سازی اورانيوم عمل نکند، اقداماتی عليه ايران به مورد اجرا گذارده شود. دراين نامه نوع اين اقدامات مشخص نشده است.

XS
SM
MD
LG