لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۳:۱۷

موافقت دولت تاجيکستان در استفاده نيروهای آمريکائی از پايگاههای نظامی


دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا اطمينان رهبران تاجيکستان را کسب کرد که نيروهای آمريکا همچنان ازتسهيلات تاجيکستان برخوردار خواهند بود.

آقای رامسفلد روزسه شنبه با امامعلی رحمانوف رئيس جمهوری تاجيکستان درشهر دوشنبه پايتخت اين کشورديداروگفتگوکرد. تالباک نظراوف وزيرامورخارجه تاجيکستان به دنبال اين گفتگو اعلام کرد تاجيکستان همچنان به تعهدات بين المللی خود عمل خواهد کرد و به هواپيماهای نظامی آمريکا برای انجام ماموريت های افغانستان، اجازه استفاده ازحريم فضائی خود را خواهد داد.

وزيردفاع آمريکا روزسه شنبه پيش ازعزيمت به تاجيکستان، دربيشکک با اسماعيل اسحاق اوف کفيل وزارت دفاع قرقيزستان ديداروگفتگوکرد. آقای اسحاق اوف اظهارداشت قرقيزستان به آمريکا اجازه خواهد داد پايگاه نظامی خود را دراين کشور حفظ کند. آمريکا برای کسب حمايت جهت عمليات جاری نظامی درافغانستان به رهبری آمريکا، درسال ۲۰۰۱ چند پايگاه درقرقيزستان وهمسايه آن ازبکستان برقرارکرد.

XS
SM
MD
LG