لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۹:۱۸

اعراب سنی به تحريم پيش نويس قانون اساسی عراق پايان دادند


قراراست عرب های اهل تسنن عراق با پايان دادن به تحريم کميته تهيه پيش نويس قانون اساسی عراق امروزکارخود را در اين کميته از سرگيرند. اعضای اهل تسنن، کميته را به خاطر قتل دو تن از همکاران سنی خود مورد تحريم قرار داده بودند.

صالح المطلق عضوکميته روزدوشنبه گفت مقامات عراقی درخواست ۱۲ عضو اهل تسنن کميته را درمورد بر قراری اقدامات امنيتی شديدتری و تحقيقاتی پيرامون قتل دو عضو سنی کميته، انجام دادند.

قرار است کميته تا پانزدهم ماه اوت کار خود را در تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد عراق به پايان برد. با اين حال اگرکميته احساس کند که نخواهد توانست در عرض اين مدت کارخود را پايان دهد، تا اول ماه اوت فرصت دارد که مهلت داده شده به کميته را به مدت شش ماه تمديد کند.

درهمين حال مقامات عراقی روزدوشنبه اعلام کردند دونفر را درارتباط با ربودن دوديپلمات الجزائری درهفته گذشته دربغداد، بازداشت کرده اند. ودر رويدادی ديگر، دوحمله کننده انتحاری با اتومبيل های حامل بمب دست کم 8 نفر را دربغداد کشتند و ۱۷ نفر را مجروح کردند.

XS
SM
MD
LG