لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ایران ۱۰:۳۵

انفجارهای لندن کار بمب گذارهای انتحاری بوده است


تحقيقات نشان می دهد که به احتمال بسيارحمله هفته گذشته به سيستم متروی لندن، کاربمب گذاران انتحاری بوده است.

اگراين فرضيه مورد تأييد قرارگيرد، اين نخستين باراست که بمب گذاران انتحاری، اروپای غربی را هدف قرارمی دهند.

پيترکلارک، هماهنگ کننده ملی تحقيقات تروريستی بريتانيا روزسه شنبه اظهارداشت پليس چهارفرد مظنون درحملات را شناسائی کرده است. آقای کلارک می گويد تحقيقگران نوار ويديوی مردانی را دراختياردارند که با بسته هائی وارد ايستگاه کينگ کراس می شدند. آقای کلارک می گويد مردان تنها چند لحظه پيش ازنخستين انفجار ازسلسله انفجارهائی که سيستم گسترده متروی لندن را به لرزه درآورد، سواربرچهارخط مختلف مترو شدند.

آقای کلارک هويت افراد مظنون را فاش نساخت، اما گفت تحقيقگران اموال شخصی متعلق به هريک ازمظنونان درچهارحادثه انفجار را پيدا کرده اند. به گفته آقای کلارک، پليس به دنبال اين يافته ها چندين خانه را دريک محله عمدتا مسلمان نشين درشمال انگلستان مورد حمله قرارداد ويک نفر را بازداشت کرد.

XS
SM
MD
LG