لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۲۱

Editorial: View from Washington


President Bush Calls for Ganji’s Relaease

پرزيدنت دبليو بوش رئيس جمهور آمريکا از دولت ايران خواسته است اکبر گنجي، روزنامه نگار ايرانی را " بی درنگ و بدون قيد و شرط" از زندان آزاد سازد.

در اعلاميه ای که از سوی کاخ سفيد منتشر شده آمده است که آقای گنجی " بخاطر دفاع از آزادی بيان، و بخاطر باورهای سياسي" خود زندانی شده است. اعلاميه کاخ سفيد سپس اين روزنامه نگار زندانی را مستقيماً طرف خطاب قرار ميدهد و ميگويد: " آقای گنجي، بدانيد و آگاه باشيد که مادام که شما از آزادی دفاع ميکنيد ، آمريکا نيز در کنار شما می ايستد. "

اکبر گنجی پنج سال است که به بند کشيده شده است؛ و از سلامت مزاج نيز برخوردار نيست. گنجی پس از انتشار سلسله مقالاتی در روزنامه ها که در آنها مقامات حکومت را به قتل دگرانديشان و روشنفکران در سالهای ۱۹۹۰ متهم ميکرد به زندان افکنده شد. گنجی خواهان اصلاحات دموکراتيک در ايران است. گنجی اخيراً بطور موقت برای انجام معالجات پزشکی از زندان مرخص شد؛ اما هنگاميکه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران را يک ديکتاتور خواند و مصرانه از او خواست جوابگوی ملت ايران باشد، به زندان برگردانده شد.

بنا به گزارشها ، گنجی پس از بازگشت به زندان در ماه ژوئن به اعتصاب غذا دست زده است. همسر او که اخيراً با وی ديدار کرده است ميگويد وضع جسمانی او بسيار وخيم است؛ اما روحيه او عالی است. آقای گنجی ميگويد به هيچ عنوان از باورهای سياسی خود دست نخواهد کشيد.

همان روزی که اعلاميه کاخ سفيد دائر بر پشتيبانی از گنجی منتشر شد، دهها نفر از مردم ايران، که مقابل دانشگاه تهران دست به تظاهرات زده بودند، مورد ضرب و شتم نيروهای انتظامی قرار گرفتند. اين مردم، که شمار آنها حداقل يکصد وپنجاه نفر بود و بيشتر آنها دانشجو بودند، آزادی اکبرگنجی و ديگر زندانيان سياسی را مطالبه ميکردند.

بر اساس گزارشهای مطبوعات، پليس برای درهم شکستن صفوف تظاهرکنندگان زن و مرد با باتون به جان مردم افتاد.

رفتاردولت با اکبر گنجی و با ايرانيانی ديگری که با صدای رسا از او دفاع ميکنند، نشان ميدهد که چرا اسکات مک کللان، سخنگوی کاخ سفيد رهبران روحانی ايران را به عنوان " معدودی انتخاب ناشده که حقوق مردم را پايمال ميکنند"توصيف کرده است. سخنگوی کاخ سفيد ميگويد : " اينها ها آزادی مطبوعات را نفی ميکنند؛ آزادی اجتماعات را از مردم سلب ميکنند، حکومت قانون را نافذ نميدانند، و عدالت اجتماعی را زير پا ميگذارند." اعلاميه کاخ سفيد ميگويد " متأسفانه اکبر گنجی تنها يکی از قربانيان موج سرکوب گريها و نقض حقوق انسانی رژيم ايران است. " دعوت گنجی را به آزادی بايد با گوش جان شنيد؛و نبايد گذاشت تلاش دليرانه او بی ثمر بماند. پرزيدنت بوش از همه مدافعان و حاميان حقوق بشر و آزادي، و از سازمان ملل ميخواهد که ماجرای گنجی و بطور کلی مسأله حقوق بشر در ايران را جداً بررسی کنند."

XS
SM
MD
LG