لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۰۴

US IRAN NUCLEAR


Editorial:US IRAN NUCLEAR

در ميان شواهد و قرائنی که حاکی است اروپائيان مراحل نهائی طرح خود را برای عرضه مشوقهای اقتصادی بيشتری به ايران با هدف توقف هميشگی برنامه های هسته ای ايران آماده می سازند، خانم رايس وزير امور خارجه آمريکا و همتای فرانسوی او در واشنگتن با يکديگر ديدار و گفتگو کردند.

فرانسه، آلمان، و بريتانيا، ۲ سال پيش در ميان نگرانيهای آمريکا درباره ماهيت واقعی برنامه های هسته ای ايران گفت و گوهای خود را با حکومت ايران آغاز کردند.

ايران پذيرفت تا روشن شدن تکليف مذاکرات با اروپائيان برنامه غنی سازی اورانيوم خود را بحال تعليق در آورد.

آقای دوست-بلازی وزير امور خارجه فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با خانم رايس وزير امور خارجه آمريکا در واشنگتن اعلام داشت ۳ کشور اتحاديه اروپا هيچگاه تجديد فعاليتهای اتمی نظامی ايران را نخواهد پذيرفت. وزير امور خارجه فرانسه عهد کرد در جريان تدوين طرح جديد اروپا برای تهران همواره واشنگتن را طرف مشورت قرار دهد. وزير امور خارجه فرانسه افزود در طرح جديد تضمين های امنيتی برای ايران و مراقبت ها و نظارتهای بين المللی بر فعاليتهای ايران در نظر گرفته خواهد شد. " وزير امور خارجه فرانسه می گويد وظيفه کنونی ما برای ايران اينست که طرح خود را بگونه ای تنظيم کنيم که برای ايرانيان اطمينان بخش باشد و تجهيزات هواشناسی زلزله سنجی و ساير وسائل برای ايران تهيه گردد. علاوه بر اين امنيت ايران نيز بايد ملحوظ گردد و برای اين کار ما به آمريکا نياز داريم و پيش از عرضه طرح، با آمريکاييان صحبت خواهيم کرد. با اينهمه بايد بگويم که هدف نهائی ما حصول اطمينان تعليق و بازيابی مواد خطرناک اتمی است".

از طرف ديگر ظواهر امر چنين نشان می دهد که خانم رايس در واکنش خود نسبت به اظهارات وزير امور خارجه فرانسه موضع سخت تری اتخاذ کرده است. خانم رايس گفت دولت آمريکا، در ايرانِ نفت خيز، لزومی برای يک برنامه هسته ای غير نظامی نمی بيند و اعلام کرد که نتيجه پايانی گفت و گو ها نه تنها تعليقِ هميشگی بلکه توقف کليه فعاليتهای ايران در رابطه با چرخه سوخت هسته ای است.

" خانم رايس می گويد موافقتنامه پاريس مقدمتاً درباره تعليق است و اين تعليق نيز در نهايت بايد بصورت تضمين های عينی در آيد. از نظر ما اين امر يعنی توقف! اما بعنوان آغاز کار و همانطور که مذاکرات جريان می يابد نخستين و مهمترين اقدام حصول اطمينان از اين نکته است که تعليق بايد بر جای خود باقی بماند. در نهايت امر تعليق کافی نيست. توقف بايد صورت گيرد."

در رويداد های بعدی يکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمريکا گفت برغم انتخاب واژه ها و عبارات مختلف خانم رايس و همتای اروپائی او در مورد هدف مذاکرات هسته ای مواضع مشابهی دارند. مقام وزارت امور خارجه آمريکا اعلام کرد برخی از انعطاف پذيريها در مورد قابليت ايران برای توليد الکتريسيته اتمی امکانپذير است

XS
SM
MD
LG