لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۴۴

دو اظهار نظر در باره برنامه اتمی ايران


Editorial: Two Views of Iran’s Nuclear Ambitions

کوته زمانی پس از اعلام پيروزی محمود احمدی نژاد بعنوان رئيس جمهوری آينده کشور در اتنخابات کنترل شده ايران رئيس جمهوری منتخب، يک کنفرانس مطبوعاتی تشکيل داد. احمدی نژاد در اين کنفرانس جای هيچ گونه ترديدی در مورد، تصميم دولت ايران برای پيگيری برنامه هسته ای خود باقی نگذارد. رئيس جمهوری منتخب ايران گفت: ما برای رشته های ِ پزشکی ، مهندسی و فنیّ خود به اين فناوّری نياز داريم و به آن ادامه خواهيم داد. ايران که سرشار از ذخائر نفت و گاز طبيعی است ، به مدّت بيست سال پژوهشهای هسته ای خود را از ديد جهانيان پنهان کرد. آمريکا و ساير کشورها معتقدند که رژيم مذهبی ايران در خفا , زير پوشش برنامه انرژی غير نظامی، در صدد توليد اسلحه اتمی است. پرزيدنت بوش، رئيس جمهور آمريکا می گويد: آمريکا و متحدان آمريکا در مخالفتِ خود با ايران برای دستيابی به سلاحهای اتمی با يکديگر توافق نظر کامل دارند. « پرزيدنت بوش می گويد: ما با بريتانيای کبير، فرانسه و آلمان , مانند هميشه يکدل و يکزبان از جبهه ای متحد پيام بسيار روشن و صريحی ارسال داشته ايم که: توليد اسلحه اتمی ، غير قابل قبول است. همين طور: هرگونه جريانی که ايران را در موقعيتی قرار دهد که توانايی توليد اسلحه اتمی را بدست آورد نيز , غير قابل قبول است.» « اسکات مک کِلِلن» سخنگوی کاخ سفيد می گويد: هدفِ تلاشهای آمريکا و متحدان آمريکا برای بازداشتن ِ ايران از دستيابی به سلاحهای اتمی متوجه رژيم ملايان ايران است و ربطی به مردم ايران ندارد. « سخنگوی کاخ سفيد می گويد: اين پرسش هيچ ربطی به حّق و حقوق مردم ايران ندارد. واقعيت اينست که مردم ايران در وضعيّت موجود، درهر حال از اکثريّت حقوق خود محرومند.» « سخنگو می گويد: نگرانی ما در مورد معدود انتخابات ناشده ای است که بر کشور حکم ميرانند.» اين رژيمی است که بعّلت اعمال ِ گذشته ِ خود نگرانيهای بسياری را بر انگيخته است. اين رژيمی است که سابقه ِ مخفی کاری و پنهان کردن ِ فعاليتهای اتمی خود را از ديدِ جامعهِ بين المللی دارد. اين رژيمی است که سابقهِ عهد شکنی و نقض ِ تعهّدات بين المللی خود را دارد. بنا بر اين، اين مساله نگرانيهای بسياری را موجب ميشود. « سخنگو می گويد: در يک کلام، نگرانی اين است, که اين معدودِ انتخاب ناشده, سعی دارند، زير پوشش يک برنامه ِ غير نظامی، به توليد اسلحه اتمی دست زنند.» « آقای مک کلِلِن می گويد: بهمين دليل است که به اعتقاد ما لازم است که نوعی تضمين عينی در ميان گذارده شود تا ، اطمينان حاصل شود که ايران در صددِ توليد سلاح اتمی نيست.» « سخنگوی کاخ سفيد می گويد: و امّا در مورد مردم ِ ايران ، آمريکا کماکان در کنار مردم ايران ... مردمی که خواستار آزادی بيشتری هستند ... ايستاده است.»

XS
SM
MD
LG