لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۲۵

اجساد شانزده نظامی آمريکائی سرنشين هليکوپتر در افغانستان پيدا شد


يک مقام بلند پايه نظامی آمريکا در واشنگتن اعلام کرد اجساد ۱۶ نظامی آمريکائی سرنشين يک فروند هليکوپترنظامی آمريکا که در شرق افغانستان به وسيله آتش ستيزه جويان سرنگون گرديد، کشف شد.

جيمزکان وی James Conway ژنرال واحد تفنگداران دريائی آمريکا روزپنجشنبه درجلسه توضيحات وزارت دفاع آمريکا اظهارداشت نيروهای آمريکا که با هليکوپترشينوک پرواز می کردند، جزونيروهای عمليات ويژه بودند. هليکوپتردرمنطقه کوهستانی دورافتاده ای درغرب اسد آباد مرکزولايت کونارسقوط کرد. هليکوپتر به عنوان بخشی ازعمليات جاری عليه تروريست های مظنون وابسته به طالبان والقاعده، درحال انتقال نيرو بود. طالبان مسئوليت سرنگون کردن هليکوپتر را برعهده گرفته است. اين دومين حادثه سقوط يک هليکوپترشينوک آمريکا درافغانستان درعرض مدتی کمترازسه ماه است.

سقوط هليکوپتردرميان موجی ازفعاليت های چريکی درافغانستان روی می دهد که هدف ازآن مختل کردن انتخابات پارلمانی ماه سپتامبرافغانستان است.

XS
SM
MD
LG