لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۹:۵۲

پرزيدنت بوش، خشونت های دارفور سودان را نسل کشی آشکار ميداند


پرزيدنت بوش می گويد خشونت های جاری درمنطقه دارفور درغرب سودان، يک نسل کشی آشکاراست وآمريکا قويا متعهد به کمک برای دستيابی به صلح برای کليه مردم سودان است. پرزيدنت بوش روزپنجشنبه درجريان يک سخنرانی درواشنگتن گفت پيام آمريکا روشن است: تمامی طرف های درگير در زد وخورد، بايد دست ازکشتارمردم بردارند و گفتگو برای قرارداد صلح را آغازکنند.

پرزيدنت بوش اتحاديه آفريقا را به خاطرآن که وعده داده است به گونه عمده ای شمارسپاهيان حافظ صلح را دردارفورافزايش دهد ستود و گفت درکوتاه مدت، به نيروهای بيشتری نيازاست.

پرزيدنت بوش متعاقبا به خبرنگاران چند خبرگزاری، ازجمله صدای آمريکا، اظهارداشت موثرترين استراتژی برای آمريکا، حمايت از کوشش های اتحاديه آفريقا برای جلوگيری از خون ريزی ودرعين حال، فشاربه طرف های درگيردرجنگ برای موافقت با قرارداد صلح است. پرزيدنت بوش همچنين گفت دولت آمريکا حمايت های لجيستيکی برای اتحاديه آفريقا فراهم آورده است تا سپاهيان حافظ صلح آفريقا بتوانند وارد دارفورشوند.

XS
SM
MD
LG