لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۴۳

در گيری پليس اسرائيل با يهوديان معترض به خروج از غزه


پليس اسرائيل درجريان سرکوبی گسترده تظاهرکنندگانی که مخالف خروج اسرائيل ازنوار غزه هستند و روزچهارشنبه راه های اصلی سراسر اسرائيل را بسته بودند، عده ای ازافراد وابسته به جناح راست را بازداشت کرد.

مقامات اسرائيل به دستورآريل شارون نخست وزير اسرائيل که عهد کرده است به باندهای مخالف خروج اسرائيل ازنوارغزه اجازه بی نظمی درکشور را ندهد، حدود شش هزارمامورپليس را درمنطقه مستقرکرده اند.

پليس کوشش به عمل آورد ازاقدام فعالان دربستن يک راه اصلی به بيت المقدس جلوگيری کند. پليس متعاقبا با توسل به لوله های فشارآب قوی، تظاهرکنندگانی را که موفق به متوقف ساختن ترافيک شده بودند، متفرق ساخت.

درشهرهای تل آويو و حيفا نيزتظاهرات مشابهی به عمل آمد.

در رويدادی ديگردر روزچهارشنبه، مخالفان مظنون خروج اسرائيل، اقدام به پخش ميخ و ريختن نفت دريک راه اصلی درنزديکی فرودگاه بين المللی اسرائيل کردند. درجنوب نوارغزه نيزنيروهای اسرائيل گروه کوچکی ازشهرک نشينان را با توسل به زورازيک پاسگاه غيرقانونی اخراج کردند ودست کم هشت تن ازتظاهرکنندگان را بازداشت کردند.

XS
SM
MD
LG