لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۳:۳۸

نقطه تحول در تا ريخ آزادی


Editorial: A turning point in freedom’s history

نقطه تحول در تاريخ آزادی

پرزيدنت جرج- دابليو- بوش، رئيس جمهوری آمريکا می گويد، در جنگ با تروريسم، عراق، جبهه مرکزی است. رئيس جمهوری آمريکا می گويد، ياری رساندن به مردم عراق به منظور استقرار يک حکومت دموکراتيک برای امنيت بين المللی جنبه حياتی دارد.

پرزيدنت بوش می گويد:" رسالت ما در عراق روشن است: ما در تعقيب تروريستها هستيم، و به مردم عراق ياری می رسانيم تا ملتی آزاد بنا گذارند که در جنگ با ترور متحد آمريکا باشد. ما آزادی را در خاورميانه بزرگ به پيش می رانيم، ما يکی از منابع خشونت و بی ثباتی را از ميان بر می داريم و شالوده صلح را برای فرزندان و آيندگان بنا می گذاريم." پرزيدنت بوش می گويد، آدمکشان بی مروت که بسياری نيز از خارج از عراق می آيند، مصممند از پيشرفت صلح و آزادی ممانعت به عمل آورند. پرزيدنت بوش می گويد: " ما صدها جنگجوی خارجی را در عراق کشته ايم و صدها تن ديگر را نيز دستگير ساخته ايم که از اهالی عربستان سعودی، سوريه، ايران، مصر، سودان، يمن، ليبی و ساير کشورها بوده اند. اينها با عناصر جنايتکار، با شورشيان عراقی.... و با باقيماندگان رژيم صدام حسين که می خواهند نظام سابق را باز گردانند، اشتراک مساعی دارند. اينها می جنگند، چون می دانند بقاء مکتب نفرت آور آنها در مخاطره قرار دارد. اينها می دانند که همانطور که آزادی در عراق ريشه می دواند... الهام بخش ميليونها نفر در خاورميانه خواهد بود، تا آنها نيز، آزادی خود را مطالبه کنند." پرزيدنت بوش می گويد، مردم عراق برغم تروريستها، در ساختن و پرداختن جامعه مبتنی بر آزادی بيان، آزادی اجتماع و انجمن، آزادی مذهب، و عدالت مساوی در پيشگاه قانون، به پيشرفت نائل شده اند.

رئيس جمهوری آمريکا می گويد، تأثيرات پيشرفت در عراق، خارج از مرزهای آن کشور نيز احساس می شود: نفی سلاحهای کشتار جمعی در ليبی .... انجام انتخابات در سرزمين فلسطينيان و در لبنان... کوششهای اصلاح طلبانه در مصر و عربستان سعودی... از جمله اين تأثيرات هستند. پرزيدنت بوش می گويد، هنگامی که تاريخ اين دوران به رشته تحرير در آيد..... رهايی عراق از چنگال صدام حسين، و آزادی افغانستان از چنگ طالبان، به عنوان رويدادهای تأثيرگذار و تعيين کننده در تاريخ آزادی به ثبت خواهد رسيد.

XS
SM
MD
LG