لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۴۸

تمديد ممنوعيت صادرات الماس از کشور ليبريه


شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا ممنوعيت صادرات الماس از ليبريه را به مدت شش ماه ديگرتمديد کرد. شورای امنيت روزسه شنبه اعلام کرد دولت ليبريه برای حصول اطمينان ازاين که عوايد ناشی ازفروش الماس صرف دامن زدن به ناآرامی های منطقه نمی شود، اقدامات کافی به عمل نياورده است.

شورای امنيت درسال ۲۰۰۱ پس ازکشف آن که چارلز تيلور رئيس جمهوری وقت ليبريه به شورشيان سرالئون، کشورهمسايه ليبريه، برای جنگ با دولت خود کمک می کرده است، صادرات الماس ليبريا را مورد تحريم قرارداد. دادگاه جرايم جنگی سرالئون عليه آقای تيلوربه اتهام کمک به شورشيان درمقابل الماس، کيفرخواست تنظيم کرده است.

درقطعنامه شورای امنيت ازگزارش های مربوط به اين که آقای تيلور ازتبعيدگاه خود درنيجريه کوشش می کند درسياست های ليبريه نفوذ بگذارد، عميقا ابرازنگرانی شده است. نيجريه حاضربه اخراج آقای تيلورنيست ومی گويد ابتدا بايد ثابت شود که وی برخلاف شرايط اقامت درتبعيد رفتارکرده است.

XS
SM
MD
LG