لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۱:۵۲

مهلت تصويب قانون اساسی اتحاديه اروپا تمديد می شود


رهبران اتحاديه اروپا موافقت کردند مهلت تصويب قانون اساسی اتحاديه را درپارلمان کشورهای عضو تمديد کنند.

ژان کلود ژونکر Juncker Jean-Claude نخست وزير لوکزامبورگ که کشور وی در حال حاضر رياست ادواری اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، گفت به رغم مخالفت رای دهندگان فرانسوی و هلندی با قانون اساسی اتحاديه اروپا، در اجلاس جاری اتحاديه در بروکسل قانون اساسی مجددا به بحث گذارده نخواهد شد.

آقای ژونکرگفت روند تصويب قانون اساسی بايد ادامه يابد، با اين حال وی نيز به ساير رهبران اتحاديه اروپا که اظهار عقيده کرده اند بايد وقت بيشتری برای تامل نسبت به قانون اساسی اختصاص يابد، پيوست.

اتحاديه اروپا قبلا نوامبرسال ۲۰۰۶ را به عنوان مهلت تصويب قانون اساسی اتحاديه از سوی کليه ۲۵ کشورعضواتحاديه تعيين کرده بود. آقای ژونکرگفت بحث درباره قانون اساسی اتحاديه اروپا نبايد تاثيری درطرح های مربوط به قبول عضويت رومانی و بلغارستان در اتحاديه در سال ۲۰۰۷ و وعده به ترکيه برای بررسی عضويت احتمالی آن کشور در اتحاديه اروپا به وجود آورد.

XS
SM
MD
LG