لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۰:۲۰

متن کامل بيانيه پرزيدنت بوش درباره انتخابات ايران


آرمان آزادی در خاورميانه بزرگتر، در ماههای اخير دست آوردهائی عمده و عظيم داشته است. ميليونها نفر در افغانستان و عراق بی اعتنا به تروريست ها برای دادن رای در انتخاباتی آزاد به پای صندوق های رای رفتند.

فلسطينيان به رئيسی جديد رای دادند که خشونت را رد کرده است و برای اصلاحات دموکراتيک فعاليت ميکند، و در لبنان مردم حاکميت خود را پس گرفته اند و به انتخاب کادر رهبری جديد برخاسته اند. سراسر خاورميانه ، صحنه شکل گرفتن تغيير و تحولی توام با اميد است. مردم آزادی خود را مطالبه ميکنند.

امواج آزادی در حال پوشش در منطقه، سرانجام به ايران نيز خواهد رسيد. مردم ايران وارث تمدنی بزرگ و سزاوار دولتی هستند که به آرمانهايشان احترام بگذارد و راه را برای ثمربخشی استعداد و خلاقيت آنها هموار کند.

امروز ايران توسط حکّامی اداره ميشود که آزادی را در داخل سرکوب کرده اند و ترور را به سراسر جهان تعميم ميدهند. قدرت در دست چند غير منتخبی است که از طريق يک روند انتخاباتی بی اعتنا به الزامات اساسی و بنيادی در دموکراسی به قدرت رسيده اند.

انتخابات هفدهم ژوئن رياست جمهوری متاسفانه با اين سابقه اختناقی مطابقت دارد. حکّام ايران بيش از هزار نفر را که خواستار کانديدائی بودند، از جمله اصلاح طلبان محبوب نزد عامه، و زنان را که برای آرمان آزادی و دموکراسی در ايران تلاشی بسيار داشته اند، کنار گذاشته اند.

مردم ايران شايسته و سزاوار يک سيستم حقيقی و واقعی دموکراسی اند که انتخابات در آن با درستی و صداقت انجام گيرد و رهبران به آنان پاسخگو باشند، نه آنکه بعکس عمل کنند. مردم ايران شايسته و سزاوار جامعه ای حقيقتا آزاد و دموکراتيک با مطبوعاتی زنده و آزاد اند که بتواند عموم را آگاه و درستی و صداقت را تضمين کند.

آنها سزاوار آزادی اجتماعات اند تا بتوانند گرد هم جمع شوند و برای اصلاحات تلاش کنند و يک اپوزيسيون صلح طلب و وفادار بتواند نظارت بر اقدامات دولت را بر عهده گيرد. آنها شايسته و سزاوار اقتصادی هستند که فرصت و پيشرفت و کاميابی را، رها از وابستگی به اقتصاد دولتی برايشان ميسر سازد.

آنها شايسته و سزاوار قوه قضائيه مستقلی هستند که حکومت قانون را تضمين، و تساوی حق و عدالت را برای تمامی ايرانيان ممکن کند. آنها شايسته و سزاوار سيستم و نظامی هستند که آزادی های مذهبی را تضمين کند تا همه بتواند در ساختن جامعه ای بر خوردار از شفقت و تحمل پذيری مشارکت داشته باشند.

امروز رژيم ايران مردم ايران را از تمامی اين حقوق محروم ساخته است . روزنامه های مستقل و وب سايت ها را می بندد و کسانی را که جرات ميکنند سيستمی فاسد را به چالش بگيرند به زندان می فرستد. اين رژيم با مردم خود ظالمانه رفتار ميکند و آنها را از آزادی محروم ساخته است.

آمريکا به استقلال و حاکميت ارضی ايران اعتقاد دارد . آمريکا به حق مردم ايران برای تعيين سرنوشت و آينده خويش اعتقاد دارد . آمريکا معتقد است که آزادی حقی است که با تولد انسان به او تعلق ميگيرد و شايسته و سزاوار تمامی انسانهاست .

همانطور که گفته ام تا وقتی که شما برای آزادی خود ايستاده ايد مردم آمريکا نيز در کنار شما خواهند بود.

متن انگليسی

XS
SM
MD
LG