لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۱۳

انتخابات رياست جمهوری ايران نه آزاد و نه عادلانه  Editorial – June 13


انتخابات رياست جمهوری ايران در روز هفدهم ماه ژوئن جاری به انجام خواهد رسيد. سازمان نظارت بر حقوق بشر می گويد انتخابات رياست جمهوری ايران نه آزاد و نه عادلانه خواهد بود... و نه به مردم ايران فرصت خواهد داد تا رهبری را که نماينده افکار و انديشه و حافظ منافع آنان است انتخاب کنند.

جو- استورک Joe Stork معاون بخش خاور ميانه سازمان نظارت بر حقوق بشر می گويد: واقعيت امر اينست که نتايج انتخابات از قبل تعيين شده است. جريان به اين ترتيب است که شورای نگهبان چند نفر را به عنوان کانديدا منصوب می کند و پس از آن هم به مردم ايران گفته می شود از ميان منصوبين شورای نگهبان يکی را بعنوان رئيس جمهوری خود انتخاب کنند. به اين ترتيب ايرانيان نمی توانندبه کانديداهائی که نظر و فلسفه ای غير از نظر و فلسفه منصوبين طبقه حاکم ايران دارند رأی دهند.

در انتخابات رياست جمهوری سال جاری بيش از يکهزار نفر برای کانديدا شدن ثبت نام کردند، اما از ميان اين گروه انبوه شورای نگهبان کليهء زنان را رد صلاحيت کرد و از ميان صدها کانديدای مرد شورای دوازده نفری انتخاب نا شدهء نگهبان تنها 8 مرد را برگزيد.

کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا می گويد يک چنين نحوه عملی نشان می دهد که رژيم ملايان در ايران، بکلی در عالمی غير از واقعيات و تحولات منطقه سير می کند. خانم رايس می گويد همسايه ديوار به ديوار ايران يعنی عراق دست به انتخابات می زند.. و همسايه ديوار به ديوار ديگر يعنی افغانستان انتخابات برگزار می کند.

اما در ايران ملا ها برای مردم تعيين تکليف می کنند و بجای مردم ايران قيم مآبانه کانديدا تعيين می کنند. بسياری از ايرانيان منجمله رهبران جنبش دانشجوئی و اکبر گنجی زندانی روزنامه نگار تحقيقگر از مردم دعوت کرده اند انتخابات 17ام ژوئن را تحريم کنند. شيرين عبادی، وکيل حقوق انسانی و برنده جايزه صلح نوبل می گويد، شخصأ در انتخابات 17 ژوئن و يا هر انتخابات ديگری شرکت نخواهد کرد، چون در چنين وضعييتی کانديدا ها را قبل از آنکه وارد ميدان مسابقه شوند تعيين صلاحييت يا عدم صلاحييت می کنند.

شان مک کورميک سخنگوی وزارت امور خارجهء آمريکا می گويد تحريم و يا عدم تحريم انتخابات مسأله ای است که خود مردم ايران بايد در مورد آن تصميم بگيرند از طرف ديگر نظر و عقيده دولت آمريکا در مورد اينکه قدرت واقعی در ايران در دست چه کسانی است نظری است که بر همگان آشکار است.

آقای مک کورمک می گويد بديهی است در مورد انتخاباتی که در آن مشتی انتخاب نا شده يعنی ملاها که قدرت واقعی را در دست دارند تصميم می گيرند چه کسی می تواند و يا نمی تواند وارد ميدان مسابقات شود... بنا بر اين در چنين جوّی عده ای از ايرانيان صراحت لهجه نشان می دهند و از نياز و تمايلات و الزامات و حق و حقوق خود سخن به ميان می آورند و می گويند که می خواهند مانند مردم بقيه دنيا آنها هم مردمی آزاد باشند.

سخنگو می گويد خود ما هم در مقام همبستگی در حمايت از اين مردم سخن می گوئيم. خانم رايس وزير امور خارجه آمريکا می گويد لازم است رژيم ملايان به مردم ايران فرصت دهد تا آن نوع دموکراسی را که خواست و حق آنان است جامه عمل بپوشانند.

XS
SM
MD
LG