لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۵۳

تقاضای انگليس، فرانسه و سازمان ملل برای براندازی فقر در آفريقا


بريتانيا، فرانسه و سازمان ملل متحد از رهبران جامعه بازرگانی جهان خواسته اند برای براندازی فقردرآفريقا، بيشترکمک کنند.

تونی بلرنخست وزير بريتانيا روزسه شنبه طی سخنانی درکنفرانس پاريس که زيرنظرسازمان ملل متحد تشکيل شده است، گفت برای دستيابی به هدف سازمان ملل متحد درمورد کاهش عمده دامنه فقردرجهان تا سال ۲۰۱۵ ، جامعه جهانی بايد کمک های خود را به آفريقا دوبرابرکند.

کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد نيزدرسخنان خود خطاب به نمايندگان ۱۴۰ شرکت درکنفرانس گفت دارای نقشی کليدی درکاهش فقرهستند. آقای عنان گفت حمايت جامعه جهانی برای پايان دادن به چرخه بيرحم فقدان عمران درسراسرقاره آفريقا جنبه حياتی دارد.

ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه که ميزبانی کنفرانس را برعهده دارد، درسخنان خود گفت کشورها وشرکت ها برای دستيابی به هدف های مربوط به کاهش فقرکه درسپتامبرسال ۲۰۰۰ به اتفاق آرا به تصويب اعضای سازمان ملل متحد رسيد، بايد گام های شجاعانه وقاطعی بردارند.

XS
SM
MD
LG