لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۴:۰۹

به گفته سازمان ملل، افرادی که در نهايت فقر زندگی ميکنند کاهش پيدا کرده اند.


يک گزارش سازمان ملل متحد حکايت ازآن دارد که ظرف ۱۵ سال گذشته تعداد افرادی که درنهايت فقردرجهان زندگی می کنند، ۱۰۳ ميليون نفرکاهش يافته است، اما تعداد آن ها درکشورهای حاشيه جنوبی صحرای آفريقا افزايش پيدا کرده است.

کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد روزپنجشنبه گزارش مقدماتی موسوم به هدف های عمرانی هزاره را معرفی کرد. ازجمله هدف هائی که درگزارش به آن ها اشاره شده است، رساندن تعداد افرادی که درکمال فقر زندگی می کنند ويک ميليارد نفر تخمين زده می شوند، به نصف تا سال ۲۰۱۵ است.

بنا براين گزارش، بيشترين بهبود دراين زمينه، درشرق، جنوب وجنوب شرقی آسيا حاصل شده است. اما گزارش می گويد شرايط درجنوب آفريقا روبه وخامت بيشتری گذارده است.

دبيرکل سازمان ملل متحد طرح اتحاديه اروپا را درمورد افزايش بودجه کمک های خارجی به ميزان هفت دهم يک درصد درآمد ملی ستود.

با اين حال آقای عنان گفت اگر روند کنونی ادامه يابد، بسياری ازفقيرترين کشورهای جهان به

هدف هائی که وی پنج سال پيش ارائه کرد، نخواهند رسيد.

XS
SM
MD
LG