لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۴۲

خواسته رهبران ميانه رو کشمير از ستيزه جويان برای الحاق بکوشش های صلح


رهبران ميانه رو جدائی خواه کشميرتحت حاکميت هند ازستيزه جويان کشميری خواسته اند به کوشش های مربوط به صلح بين پاکستان وهند برای حل منازعه جاری برسرکشميرملحق شوند.

جدائی خواهان همچنين موکدا می گويند ستيزه جويان کشميری حتما بايد در روند صلح ۱۸ ماهه بين دوکشورهمسايه شرکت کنند.

ميرواعظ عمرفاروق رئيس هيات کشميری، در اسلام آباد به خبرنگاران گفت مساله کشميرازصحنه جنگ به ميزمذاکرات منتقل شده است.

آقای فاروق گفت نهضت کشميردرجبهه های مختلفی جنگيده است واکنون نيازبه وحدت دارد

ستيزه جويان نيزبايد به اين روند بپيوندند و ازآن حمايت کنند.

آقای فاروق افزود همه پرسی پيشنهادی سازمان ملل متحد که چندين دهه ازآن می گذرد، پاسخگوی مشکل نبوده است و بايستی درجستجوی گزينه های ديگری برای حل مشکل کشميربود.

آقای فاروق اين نظرات را درپايان گفتگوهای هيات خود با پرويزمشرف رئيس جمهوری پاکستان وساير رهبران اسلام آباد ابرازداشت.

XS
SM
MD
LG