لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۱۸

همه پرسی در مصر برای شرکت چند کانديدائی انتخابات رئيس جمهوری


مصرمی گويد شرکت کنندگان درهمه پرسی روزچهارشنبه، با اکثريت قاطعی اصلاحاتی را که برای نخستين باراجازه می دهد انتخابات رياست جمهوری با شرکت چند کانديدا برگزارشود، تصويب کردند.

به گفته مقامات، ۸۳درصد ازشرکت کنندگان در همه پرسی نسبت به اصلاح قانون اساسی، پاسخ آری دادند. مقامات می گويند حدود نيمی ازکسانی که ثبت نام کرده بودند، آرای خود را به صندوق ها ريختند.

با اين حال شاهدان عينی می گويند با اعمال خشونت عليه تظاهرکنندگان اپوزيسيون، ازجمله زنان، درهمه پرسی تقلب شده است.

پرزيدنت بوش اظهارداشت اعمال خشونت، با نظرات آمريکا درمورد برگزاری يک انتخابات آزاد تطبيق نمی کند و وزارت امورخارجه آمريکا می گويد عميقا نگران گزارش های مربوط به اعمال خشونت است.

اصلاحيه قانون اساسی، چندين محدوديت را درمورد کانديداهای بالقوه رياست جمهوری برقرارمی کند. اصلاحيه می گويد کانديداهای رياست جمهوری بايد تاييد ۲۵۰ تن ازاعضای پارلمان را ، که درکنترل حزب حاکم مصراست، کسب کنند. رهبران اپوزيسيون می گويند اين به معنای آن است که اگرحسنی مبارک رئيس جمهوری مصرتصميم بگيرد برای پنجمين بارخود را کانديدای رياست جمهوری کند، با رقبای عمده ای روبرونخواهد شد.

XS
SM
MD
LG