لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۷:۱۰

آمريکا: هيچ سند ومدرکی درمورد بی احترامی به قرآن پيدا نشده است


وزارت امورخارجه آمريکا به نمايندگی های ديپلماتيک خود درسراسرجهان دستورداده است به دولت ومردم حوزه ماموريت خود اطلاع دهند که هيچ سند ومدرکی درمورد بی احترامی به قرآن دريک زندان نظامی آمريکا پيدا نشده است.

وزارت امورخارجه آمريکا می گويد طی تلگرافی، به نمايندگی های آمريکا درسراسرجهان دستورداده است برای دولت های خارجی وسازمان های خبری روشن سازند که آمريکا همواره به مذهب زندانيانی که در زندان های نظامی آمريکا دربازداشت به سرمی برند، احترام می گذارد.

اقدام روزسه شنبه وزارت امورخارجه آمريکا، کمتراز24 ساعت پس ازآن به عمل آمد که مجله نيوزويک گزارش منتشرشده درشماره نهم ماه مه خود را پس گرفت. درگزارش نيوزويک به نقل ازيک مقام آمريکائی آمده بود که بازجويان آمريکائی درزندان پايگاه دريائی خليج گوانتانامو درکوبا برای آن که زندانيان مظنون به عمليات تروريستی را واداربه سخن کنند، نسخه ای ازقرآن را درتوالت انداختند وسيفن توالت را کشيدند.

انتشاراين گزارش، تظاهرات خشونت باری را درچند کشوراسلامی، ازجمله درافغانستان، به همراه آورد. درخشونت های افغانستان، دست کم 17 نفر جان خود را ازدست دادند.

درهمين حال اسکات مک کله لن سخنگوی کاخ سفيد روزسه شنبه اظهارداشت دولت بوش ازتصميم مجله نيوزويک درمورد پس گرفتن گزارش خود قدردانی می کند. آقای مک کله لن گفت نيوزويک بايد ازطريق انتشارمطالبی که چگونه اين گزارش غلط را به دست آورد، به ترميم آسيبی که به سيمای آمريکا وارد آمده است، کمک کند.

با اين حال آقای مک کله لن اين موضوع را که کاخ سفيد کوشش می کند به رسانه های همگانی بگويد چه مطالبی را بايد بنويسند، تکذيب کرد.

XS
SM
MD
LG