لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۲۹

اسقف آلمانی جوزف راتزينگر بعنوان پاپ جديد انتخاب شد


ژوزف راتزينگر، اسقف آلمان به عنوان پاپ جديد انتخاب شده و لقب بنديکت شانزدهم را برای خود برگزيده است.

کاردينال "يورگ آرتورو ودينا استه وز" روی بالکن کليسای بزرگ سنت پيتر ظاهر شد و انتخاب پاپ را اعلام کرد.

کاردينال پيشين جوزف راتزينگر پس ازآن که از سوی 115 کاردينال کليسای کاتوليک رم به عنوان جانشين پاپ جان پال دوم انتخاب شد، دربالکون کليسای ميدان سن پيترز نمايان شد و به ابراز احساسات مردم پاسخ گفت.

پاپ بنديکت شانزدهم دويست وشصت وپنجمين رهبرکاتوليک های جهان است. پاپ بنديکت شانزدهم که 78 سال دارد ومتولد آلمان است، وی ابراز اطمينان کرد که مريم مقدس در رهبری کليسای کاتوليک اورا ياری خواهد بخشيد.

به محض انتشارخبرهای مربوط به انتخاب پاپ جديد دردومين روزاجلاس محرمانه کاردينال ها، زنگ های کليساها درسراسرشهررم به صدا درآمد. مقامات واتيکان اعلام کردند مراسم عشای ربانی مربوط به آغازکارپاپ جديد روزيکشنبه بيست وچهارم آوريل برگزارخواهد شد.

او خطاب به جمعيت خود را کارگری ساده و فروتن در خدمت خداوند ناميد و از مومنان درخواست کرد برای وی نيز دعا کنند.

رهبران اروپائی انتخاب پاپ بنديکت شانزدهم را سريعا ستودند وتبريک گفتند. گرهارد شرودرصدراعظم آلمان روزسه شنبه اظهارداشت انتخاب يک پاپ متولد آلمان، مايه افتخارتمامی آلمان است.

آقای شرودر، پاپ بنديکت شانزدهم را جانشين شايسته ای برای پاپ جان پال دوم رهبرفقيد کاتوليک ها خواند وگفت به انتظاراستقبال ازوی درروزجهانی جوانان وابسته به کليسای کاتوليک رم است که قراراست درماه اوت آينده درشهرکلن برگزارشود.

ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه به پاپ جديد تبريک گفت وعهد کرد درپيگيری صلح، عدالت ومقام انسانی با واتيکان همکاری کند.

درايرلند که محل زندگی عده ای درحدود چهار ميليون کاتوليک است، ماری مک آليس رئيس جمهوری ايرلند گفت پاپ جديد مظهراميدواری جهان درمورد وحدت گسترده ترملت ها است ورهبری او با توجه به پيچيدگی های زندگی مدرن امروزی، سرنوشت سازخواهد بود.

تونی بلرنخست وزيربريتانيا اظهارداشت به انتظار همکاری با پاپ جديد درمورد کمک به آفريقا وترغيب عمران اقتصادی است. کاخ بوکينگهام اعلام کرد ملکه اليزابت وهمسرش پرنس فيليپ بهترين آرزوهای خود را به رم ابلاغ کردند.

نخست وزيراسپانيا نيزکه درمواردی با پاپ جان پال دوم برخورد پيدا کرده بود، ازجمله رهبران اروپائی بود که به پاپ بنديکت شانزدهم تبريک گفت.

XS
SM
MD
LG