لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۶:۵۲

کميسيون حقوق بشر برمه وکره شمالی وهمچنين اقدام اسرائيل را محکوم کرد


کميسيون حقوق بشرسازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در برمه وکره شمالی وهمچنين اقدام اسرائيل را درتوسعه شهرک های يهودی نشين درسرزمين های فلسطينی محکوم کرد.

کميسيون حقوق بشرکه 53 کشور را درعضويت دارد، روزپنجشنبه سلسله قطعنامه هائی را که کشورهای عضوسازمان ملل متحد پيشنهاد کرده بودند، به رای گذارد.

کميسيون قطعنامه ای را با 30 رای موافق دربرابر9 رای مخالف مورد تصويب قرارداد که نقض منظم حقوق بشر را درکره شمالی محکوم کرده است. کميسيون قطعنامه ديگری را به اتفاق آرا وبدون رای مخالف مورد تصويب قرارداد که نقض حقوق بشر دربرمه را محکوم کرده است.

کميسيون همچنين قطعنامه ای را با 39 رای موافق دربرابر2 رای مخالف تصويب کرد که سياست های شهرک سازی اسرائيل را محکوم می کند. آمريکا واستراليا کشورهائی بودند که به اين قطعنامه رای مخالف دادند.

کميسيون حقوق بشرهمچنين با تصويب قطعنامه ای، ماموريت يک تحقيقگر ويژه را که تحقيقاتی درباره نقض حقوق بشردرکوبا به عمل می آورد، تجديد کرد. اين قطعنامه که آمريکا بانی آن شده بود، با 21 رای موافق دربرابر17 رای مخالف به تصويب رسيد.

XS
SM
MD
LG