لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۲:۰۴

مصر: کنفرانس بررسی بحرانِ دارفور بتعويق افتاد


دولتِ مصر اعلام کرده است، کنفرانسی که قرار بود مرکب از سرانِ کشورهای آفريقايی، بحرانِ دارفورِ سودان را موردِ بحث قرار دهد، بتعويق افکنده است.

دارفور که درغربِ سودان واقع است، در طولِ 2 سال جنگ و زد و خورد، ميانِ نيروهای دولتی و شبه نظاميانِ عرب، ازيکسو، و چريکهای بومی از سوی ديگر، متحملِ آسيبهای بسياری شده است. گفته می شود جنگهای دارفور، به بهای جانِ ده ها هزار نفر تمام شده است.

احمد ابوالغيت، وزيرِ امور خارجه مصر، روزِ يکشنبه اعلام کرد کنفرانسِ سَران، که ابتدا قرار بود روزِ 20 ماهِ آوريل تشکيل شود، به اواخرِ ماهِ آوريل، يا اوائلِ ماهِ مِی، مو کول شده است. وزيرِ خارجه مصر می گويد، تاريخِ فعلی برای بسياری از شرکت کنندگان، روزِ مناسبی نبود. مصر از رهبران ِسودان، ليبی، نيجريه و چاد برای شرکت در کنفرانسِ سران دعوت بعمل آورده است.

سازمانِ ملل متحد برآورد می کند، از آغازِ منازعاتِ دارفور در سالِ 2003 تا بحال، حدودِ 180 هزار نفر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG