لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۹:۲۹

کوفی عنان خواهان تعويض کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد شد


کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد خواستارايجاد يک تغييراساسی درکميسيون حقوق بشرسازمان ملل متحد شده است.

آقای عنان روزپنجشنبه طی سخنانی درکميسيون حقوق بشراظهارداشت کميسيون موفق نشده است موارد نقض حقوق بشر را درجهان متوقف سازد.

آقای عنان گفت کميسيون حقوق بشردچار" کاهش اعتبار" شده است واين امرسايه ای براعتبارتمامی سازمان ملل متحد افکنده است. کميسيون حقوق بشرسازمان ملل متحد هم اکنون 53 عضودارد که ازسوی کشورهای هرمنطقه جهان کانديدا می شوند.

گروه های مدافع حقوق بشرشکايت ازآن دارند کشورهائی که پيشينه بدی درحفاظت ازحقوق بشر دارند نيزبه عضويت اين کميسيون درآمده اند.

آقای عنان خواستارتغييرکميسيون حقوق بشر وتبديل آن به يک شورای کوچکترحقوق بشرشد که اعضای آن را اکثريت دوسوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب کنند.

XS
SM
MD
LG