لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۱۰

فرستاده ارشدِ سازمانِ ملل: سوريه نيروهايش را تا آخرِ ماهِ جاری از لبنان خارج می کند


يک فرستاده ارشدِ سازمانِ ملل متحد می گويد سوريه وعده داده است تا تمامیِ نيروهای نظامی و امنيتیِ خود را، تا آخرِ ماهِ جاری، از لبنان خارج کند. تَرهه رود لارسِن، فرستادهء ويژهء دبير کل سازمانِ ملل، پس از ديدارِ روزِ يکشنبهء خود با بشار اسد، رئيسِ جمهوریِ سوريه، اين تعهدِ سوريه را اعلام کرد. وی همچنين اظهار داشت که در صورتِ تمايلِ دولتِ بيروت، يک تيم ويژه از سوی سازمانِ ملل، بر اين عقب نشينی نظارت خواهد کرد.

سوريه از زمانِ ترورِ روزِ چهاردهمِ فوريهء رفيق حريری، نخست وزيرِ پيشينِ لبنان، برای خارج ساختنِ نيروهايش از لبنان، با فشارهای شديدی روبرو بوده است. رهبرانِ اپوزيسيون، دولتِ طرفدارِ سوريهء بيروت و بانيانِ سوریِ آن را، دردست داشتن در انفجاری که موجبِ مرگِ اين سرمايه دارِ متنّفذِ لبنانی شد، متّهم کرده اند. اگر چه هر دو دولت اين اتهام را َرد می کنند. خروجِ نيروهای سوری از لبنان، در ماهِ گذشته و بدنبالِ اعتراضاتِ گستردهء ضدِ سوری، در بيروت آغاز شد. تا کنون تمامیِ نيروهای سوريه مناطقِ غربِ لبنان را ترک گفته اند. با اينحال برخی از آنها در انتظارِ دستوراتِ بيشتر، کماکان در مرزِ لبنان و سوريه باقيمانده اند.

XS
SM
MD
LG