لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۲۷

انتقاد از جامعه اطلاعاتی آمريکا


يک کميسيون تحقيقاتی رياست جمهوری آمريکا جامعه اطلاعاتی آمريکا را به خاطرمقاومت دربرابرتغيير وروند کند آن درتطبيق دادن خود با تهديدهای دوران پس ازجنگ سرد، مورد انتقاد قرارداده است.

پرزيدنت بوش که شخصا دستورانجام اين تحقيقات را داده بود، روزپنجشنبه اظهارداشت با نتيجه گيری های کميسيون هم عقيده است وخواستارتغييراتی عمده درجامعه اطلاعاتی آمريکا شد.

کميسيون رياست جمهوری آمريکا درآخرين گزارش خود ادعاهای صدام حسين را درمورد داشتن سلاح های کشتارجمعی، يکی از بزرگترين کوتاهی های زيانباراطلاعاتی درتاريخ معاصر آمريکا دانسته است.

کميسيون می گويد سازمان های جاسوسی آمريکا نتوانسته بودند اطلاعات چندانی درعراق جمع آوری کنند واطلاعاتی را نيزکه گرد آوری کرده بودند، ناصحيح ويا گمراه کننده بود.

پرزيدنت بوش روزپنجشنبه ازکنگره خواست انتصاب جان نگروپونته را به مقام مديرکلی اطلاعات ملی آمريکا، سريعا مورد تاييد قراردهد.

XS
SM
MD
LG