لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۶:۴۷

احترام به حقوق بشر محک آزمايش مناسبات آمريکا با ساير کشورها  قرار می گيرد


کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا عهد کرده است احترام به حقوق بشر را محک آزمايش مناسبات دوجانبه آمريکا با کشورهای سراسرجهان قراردهد.

خانم رايس روزدوشنبه درجريان انتشارگزارشی پيرامون کوشش های آمريکا درباره مهار موارد نقض حقوق بشردرجهان در وزارت امورخارجه آمريکا، اظهارداشت واشنگتن نحوه رفتارکشورها را با شهروندان خود به عنوان راهنمای سياست های آمريکا قرارخواهد داد.

اين گزارش تقريبا 300 صفحه ای، دربرگيرنده کوشش های آمريکا در زمينه حقوق بشراست وانتقادهائی را که درگزارش 28 فوريه مربوط به حقوق بشردرسطح جهان آمده است، مورد پيگيری قرارداده است.

سازمان عفوبين الملل با انتشاراعلاميه ای، کوشش های دولت بوش را در زمينه حقوق بشر درسراسرجهان به طورکلی ستوده است. اما سازمان نظارت برحقوق بشرکوشش های آمريکا را دراين زمينه خدشه دارناميده واعلام کرده است واشنگتن صدها تن ازافراد مظنون به ارتکاب عمليات تروريستی را بدون هيچ گونه اتهام ويا محاکمه ای، همچنان درپايگاه دريائی آمريکا درگوانتانامو درکوبا به حال بازداشت نگاه داشته است.

XS
SM
MD
LG