لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۲:۴۷

تلفات زلزله اندونزی به ۳۰۰ نفر رسيد


مقامات اندونزی می گويند درجريان زلزله شديدی که شامگاه دوشنبه درجزيره نياس روی داد، نزديک به ۳۰۰ نفرجان خود را ازدست دادند. گزارش های رسيده ازاين جزيره دورافتاده واقع درشمال جزيره سوماترا حکايت ازآن دارد که زلزله ای به شدت ۷/۸ درجه ريشتر، جزيره نياس را به مدت دودقيقه ويا بيشترتکان داد.

عقيده براين است که عده ای درحدود 10 هزارتن ازساکنان جزيره از بيم وقوع يک سونامی ديگر، گريخته اند. با اين حال بنابرگزارش ها، زلزله درشهر اصلی جزيره به بسياری ازساختمان ها آسيب وارد آورد وبرخی ديگر را ويران کرد. مقامات می گويند ممکن است عده ای درميان ويرانه های زلزله به دام افتاده باشند.

درکشورهای ديگر، مقامات تايلند، سريلانکا وهند درنخستين ساعت های روزسه شنبه وچند ساعت پس از وقوع زلزله وعدم مشاهده امواج دريائی حاکی ازسونامی، هشدارهای خود را نسبت به وقوع سونامی متوقف ساختند. زلزله روزدوشنبه درحدود 200 کيلومتری غرب وشمال غربی شهر سيبولگا درجزيره سوماترا ودرحدود 30 کيلومتری زيرسطح زمين روی داد. حدود 30 دقيقه بعد، زلزله ديگری با 6 درجه ريشتر منطقه را تکان داد.

مقامات آگاه می گويند به نظرمی رسد دستگاه های هشداردهنده اين باربه مراتب بهتراز زلزله 26 ماه دسامبرگذشته که شدت آن 9 درجه ريشترتخمين زده شد، عمل کردند. متعاقب زلزله دسامبر، سونامی عظيمی روی داد که صدها هزارتن را درچندين کشوردرحوزه اقيانوس هند به هلاکت رساند.

عکس العمل آمريکا

وزارت امورخارجه آمريکا می گويد کوشش های خود را برای مقابله با زلزله شديدی که روزدوشنبه صدها نفر را درجنوب خاوری آسيا به هلاکت رساند، سريعا افزايش داده است.

آدم ارلی سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا اظهارداشت ديپلمات های آمريکا درمنطقه با دولت های ميزبان تماس گرفته اند وتحقيقاتی درباره تلفات زلزله به عمل آورده اند تا آمريکا درصورت لزوم بتواند سريعا کمک های خود را ارائه کند. آقای ارلی افزود مقامات آمريکا با توجه به درسی که زلزله دريائی وسونامی ماه دسامبرسال گذشته آسيا فرا گرفته اند، وارد عمل شده اند تا به گونه ای سريع وبه شيوه ای موثر، به حادثه پاسخ دهند.

برخی ازگروه های حقوق بشر، آمريکا را به خاطر پاسخ کند آن به سونامی ماه دسامبرکه بيش از ۲۰۰ هزارنفر را به هلاکت رساند، مورد انتقاد قرار داده اند.

XS
SM
MD
LG