لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۳۹

مبارزه با فساد و قوم و خويش بازی در دولت جديد قرقيزستان


رئيس جمهوری جديد موقت قرقيزستان قول داده است با فساد مبارزه کند و کسانی را که در پی برکناری عسکر آقايف رئيس جمهوری، قربانی چپاول و غارت شدند، ياری دهد.

" قورمان بک باقی اف" روز سه شنبه در جمع کارکنان دولت، مبارزه با فساد و قوم و خويش بازی در دولت را، که آقايف اغلب به خاطر آن مورد انتقاد قرار می گرفت، هدف اصلی خود اعلام کرد.

رئيس جمهوری جديد اين قول را پس از آن داد که پارلمان قبلی رسمأ موافقت کرد کنار برود، و در کوششی برای کاهش تنش های سياسی در قرقيزستان، وظايف خود را به نمايندگان تازه برگزيده شده، واگذار کرد.

عسکرآقايوف رئيس جمهوری برکنارشده قرقيزستان می گويد خود را آماده کرده است تا رسما استعفا دهد، اما تحت شرايط خاصی حاضربه انجام اين کاراست.

وی توضيح بيشتری دراين مورد نداد. آقای آقايوف درمصاحبه ای با تلويزيون روسيه، موضوع حمايت های قانونی ازخود را مطرح کرد.

وی درطول ۱۵ سال زمامداری، به فساد وانتصاب اقوام نزديک به مشاغل مهم اداری متهم بود. آقای آقايوف روزسه شنبه ازمحل اقامت جديد خود درحومه مسکو، چند مصاحبه با راديو وکانال های تلويزيونی روسيه انجام داد.

عسکرآقايوف روزپنجشنبه گذشته هنگامی که هزاران تن ازفعالان اپوزيسيون به مقردولت ومجتمع رياست جمهوری دربيشکک حمله ورشدند واعلام کردند درانتخابات اخيرپارلمانی تقلب شده است، به روسيه گريخت.

رئيس پارلمان جديد به خبرگزاری آسوشيتد پرس گفت او حاضر است با آقايف گفت و گو کند، اما فقط در صورتی که به انتقال قدرت مربوط باشد.

XS
SM
MD
LG