لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۱۰

ميانجيگری سازمان همکاری برای امنيت  اروپا در قزاقستان


يان کوبيس دبيرکل سازمان همکاری برای امنيت اروپاسه روز پس از خلع عکسر آقايف از مقام رياست جمهوری قرقيزستان به آن کشور رفته است.

به گفته يک سخنگوی اين سازمان آقای کوبيس برای حل و فصل بحران سياسی قرقيزستان با کادر جديد رهبری آن کشور تبادل نظر ميکند.

دعوا برای کسب قدرت هم اکنون در پارلمان قرقيزستان علنی شده است.

نمايندگان مجلسی که دوره آن رو به پايان است و نمايندگان منتخب در انتخابات اخير بر سر حقانيت و مشروعيت خود بشدت اختلاف نظر دارند. با اينحال بنظر ميرسد نمايدگان جديد پس از شنيدن صدای حمايت فيليکس قولوف رهبر مخالف و کميسيون انتخابات، موضع قوی تری پيدا کرده اند.

آقای قولوف هشدار داده است که امتناع پارلمان قديم از برسميت شناختن نمايندگان جديد می تواند به جنگ داخلی منجر شود.

در همين حال اوضاع در بيشکک، پايتخت قرقيزستان پس از چند روز غارتگری به حالت عادی بازميگردد و پليس و افراد داوطلب از موفقيت در آرام ساختن اوضاع خبر داده اند.

XS
SM
MD
LG