لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۴۳

آمريکا ازلبنان خواسته است انتخابات زيرنظارت بين المللی برگزار شود


آمريکا ازلبنان خواسته است انتخابات ماه مه اين کشور را درموعد خود زيرنظارت بين المللی برگزارکند. ديويد سترفيلد معاون مديرکل وزارت امورخارجه آمريکا می گويد برگزاری يک انتخابات آزاد ومنصفانه بايد در اولويت قرارگيرد.

آقای سترفيلد افزود اين انتخابات می تواند فضای سياسی متفاوتی درلبنان که ۳۰ سال است سياست های آن تحت تسلط سوريه قراردارد، به وجود آورد. آقای سترفيلد اين نظرات را روزپنجشنبه دربيروت ودرآغازديدارخود ازمنطقه برای وادارکردن سوريه به خارج کردن نيروهای خود ازلبنان دريک مهلت معين ابرازداشت.

حسنی مبارک رئيس جمهوری مصرمی گويد معتقد است سوريه ظرف يک هفته مهلت دقيقی را برای عقب نشينی ازلبنان اعلام خواهد کرد. سوريه تاکنون ومتعاقب تظاهرات گسترده ای که ماه گذشته به دنبال ترور رفيق حريری نخست وزيرلبنان سراسراين کشور را فرا گرفت، تقريبا يک سوم نيروهای خود را ازلبنان خارج کرده است.

يک هيات حقيقت ياب سازمان ملل متحد می گويد درتحقيقات لبنان پيرامون ترورآقای حريری نقاط ضعف واشتباهات زيادی ديده می شود. هيات خواستاريک تحقيق بين المللی مستقل شده است.

XS
SM
MD
LG