لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۱۷

سازمان ملل ماموريت صلحبانی را درافغانستان  يک سال ديگر تمديد كرد


شورای امنيت سازمان ملل متحد تمديد ماموريت صلحبانی سازمان ملل متحد را درافغانستان به مدت يک سال ديگربه اتفاق آرا مورد تصويب قرارداد.

شورای امنيت ازاعضای خود خواست کمک های خود را به افغانستان افزايش دهند ونيروهای بيشتری را برای پيوستن به نيروی حافظ صلح بين المللی ۸۵۰۰ نفری، به اين کشوراعزام دارند.

شورای امنيت می گويد برای حصول اطمينان نسبت به برگزاری يک انتخابات معتبردرافغانستان درماه سپتامبرآينده ومهارکشت خشخاش برای توليد ترياک، منابع بيشتری مورد نيازاست. سازمان ملل متحد هم اکنون درحال کمک به ايجاد بسياری ازنهادهای مدنی درافغانستان وتاسيس ارتش ملی اين کشوراست وهزينه طرح های عمومی متعددی را نيزتامين می کند.

افغانستان قراراست انتخابات پارلمانی خود را در ۱۸ سپتامبر برگزارکند، اما کشورهای غربی نگران آن هستند که بقايای رژيم طالبان، هواداران شبکه القاعده وميليون ها دلارعوايد ناشی ازداد وستد غيرمجاز مواد مخدر، دولت نوپای افغانستان را تضعيف کند.

XS
SM
MD
LG