لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۳:۵۸

اهود اولمرت با فشار فزاينده ای روبروست تا از مقام خود استعفا دهد


به دنبال انتشارگزارش انتقادی وشديد اللحن يک کميسيون تحقيقاتی درمورد عملکرد دولت اسرائيل درجنگ سال گذشته با چريک های حزب الله در لبنان، اهود اولمرت نخست وزير اسرائيل با فشار فزاينده ای روبروشده است تا ازمقام خود استعفا دهد.

کانال ۱۰ تلويزيون اسرائيل به نقل از تزيپی ليونی Tzipi Livni وزيرامورخارجه اسرائيل گزارش داد که به دستياران خود می گفته است که «اولمرت بايد برود.»

خانم تزيپی که درعين حال قائم مقام نخست وزير اسرائيل نيز هست، در رأس نامزدهای جانشينی آقای اولمرت تلقی می شود.

ايتان کيبل Eitan Cabel وزيرمشاورکابينه اسرائيل نيزکه روزسه شنبه به دنبال انتشارگزارش کميسيون تحقيقاتی ازمقام خود استعفا داد، ازآقای اولمرت خواسته است که استعفا دهد. آقای کيبل می گويد مردم اسرائيل اعتماد خود را نسبت به آقای اولمرت ازدست داده اند.

آقای اولمرت عهد کرده است که درمقام خود باقی بماند و می گويد برای تصحيح اشتباهاتی که در جريان جنگ ۳۴ روزه با حزب الله روی داد کوشش خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG