لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۳:۰۲

رهبران پيشين جهان: برمه آنگ سان سوچی را آزاد سازد


بيش از ۵۰ تن از رهبران پيشين جهان، ازجمله سه رئيس جمهوری پيشين آمريکا، ازبرمه خواستند که خانم آنگ سان سوچی رهبرهوادار دمکراسی برمه وبرنده جايزه صلح را آزاد سازد.

امضا کنندگان نامه ای به عنوان ژنرال تان شی Than Shwe رهبرنظامی برمه درنامه خود ازوی درخواست کردند که خانم آنگ سان سوچی را تا پيش ازپايان يافتن تازه ترين دور بازداشت خانگی وی در ۲۷ ماه مه آزاد کند.

اين نامه روزدوشنبه ازسوی مرکزاسلوبرای صلح وحقوق بشرمنتشرگرديد. درنامه آمده است که سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا وبسياری ديگر از گروه ها درسراسرجهان نيز خواستار آزادی خانم آنگ سان سوچی هستند.

گروه اپوزيسيون خانم آنگ سان سوچی موسوم به مجمع ملی دمکراسی نيز روزدوشنبه درخواست مشابهی را مطرح ساخت. اين مجمع درانتخابات سال ۱۹۹۰ برمه به پيروزی قاطعی دست يافت، اما دولت نظامی برمه هرگزبه آن اجازه نداد که قدرت را دردست بگيرد.

XS
SM
MD
LG