لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ ایران ۱۶:۵۸

وزرای امورخارجه پاکستان وهند امروز دردهلی نو با يکديگر ديدارمی کنند


با توجه به اين که پاکستان وهند عهد کرده اند که علی رغم بمب گذاری مرگبار يک قطار مسافری هند در روزيکشنبه درنزديکی مرزپاکستان گفتگوهای صلح ميان دوکشور را ادامه دهند، پيش بينی می شود که وزيران امورخارجه پاکستان وهند امروز، چهارشنبه، با يکديگر ديدار و گفتگوکنند.

خورشيد قصوری وزيرامورخارجه پاکستان وهمتای هندی او پراناب موخرجی قصد دارند امروز دردهلی نو با يکديگر ديدارکنند.

آقای قصوری روزسه شنبه برای عيادت از پاکستانی هائی که ازحادثه بمب گذاری قطار جان به دربرده اند، ازيک بيمارستان دهلی نو ديدن کرد. ۶۸ نفردراين حادثه جان خود را ازدست دادند. آقای قصوری تاکيد به عمل آورد که هند وپاکستان برای روياروئی با تروريسم بايد با يکديگرهمکاری کنند.

جستجو برای پيدا کردن دوفرد مظنون که درارتباط با حمله به قطار تحت تعقيب هستند، ادامه دارد. پليس هند روزسه شنبه شبيه سازی چهره های اين دومرد مظنون را منتشرساخت.

پليس در رابطه با حمله، يک شهروند پاکستانی را نيزمورد بازجوئی قرارداده است.

XS
SM
MD
LG